Säkerhetstjänsten förbereder sig för presidentval?

kdb-loga
Säkerhetstjänsten KGB:s emblem

De senaste veckorna har företrädare för demokratirörelsen i Mahiljou märkt av en påtagligt stegrad aktivitet från säkerhetstjänsten KGB:s sida. Bedömare menar att det sannolikt är ett tecken på att KGB börjat förbereda sig för nästa presidentval, planerat till 2015.

Flera studenter har utsatts för värvningsförsök, där de föreslås bli informatörer eller på annat sätt fungera som medhjälpare till KGB. Många inom demokratirörelsen har på senare tid hamnat på en e-postlista där en anonym avsändare skickar ut misskrediterande material om ledande regimkritiker. E-breven såg ut att komma från en känd aktivist från Mahiljou – Jauhen Bojka – som dock meddelat att han inte har något med dem att göra och istället anklagar den lokala säkerhetstjänsten för att ligga bakom dem.

Häromveckan drabbades också människorättsorganisationen Vjasnas lokalavdelning i Mahiljou av en attack. Organisationens hemsida hackades och någon började publicera provokativt material på densamma.

Den oberoende journalisten Ales Burakou – som själv angreps i ovan nämnda hemsidespublikationer – tror att KGB inlett förberedelserna inför presidentvalet 2015.

– Situationen påminner om den som vi kunde iaktta 2010, när det skapades nya hemsidor med syfte att smutskasta oppositionsledare och värvningsförsöken gentemot unga aktivister ökade i antal. Det är ett tecken på att valkampanjen redan har inletts i KGB:s ögon, säger Burakou.

Källa: Vjasna