Schweizisk minister i Minsk

Schweiz utrikesminister Ignacio Cassis besökte i går och i dag Minsk, och uttryckte sig uppskattande om landets utveckling. Diktatorn Lukasjenka utlovade goda investeringsmöjligheter.

Lukasjenka hävdade vid mötet att Belarus ofta beskrivs som ett östligt Schweiz och Cassis replikerade att hans land gärna fick tjäna som förebild för andra. Lukasjenka uttryckte också förhoppningar om utökat ekonomiskt samarbete, utlovade goda investeringsmöjligheter, och ställde sig positiv till att Schweiz nu öppnar en ambassad i Minsk. Cassis deltar under sitt besök i ambassadens ceremoniella öppnande.

Inför mötet med Lukasjenka hade Cassis ätit frukost med fem schweizare som bor eller verkar i landet, däribland en företrädare för bolaget Stadler Rail Group som bygger tåg och en företrädare för Röda korset.

– För mig var det mycket viktigt att ta del av deras intryck, sa Cassis till Lukasjenka. Och de berömde alla samstämmigt den utveckling, den dynamik, som kan ses i Belarus.

Cassis träffade också Belarus utrikesminister Uladzimir Makej.

Efter mötena uttryckte Cassis en förväntan om att Belarus skulle ”gå demokratiseringens väg” och respektera mänskliga rättigheter, ”fast vi förstår att den vägen är lång och inte lätt”.

– Vi anser att Belarus rör sig i rätt riktning. Som varje demokratisk process kräver den tid och kraft. Schweiz är berett att å sin sida ge nödvändigt stöd.

Han underströk att Schweiz är emot dödsstraffet vilket Belarus är enda land i Europa att använda.

– Detta är det tema jag tog upp i samtalen med både min kollega och med Belarus president. Vi anser att ett viktigt steg i denna riktning från den belarusiska sidan är inrättandet av en parlamentarisk arbetsgrupp kring frågan om dödsstraffets avskaffande.

Under sitt besök hade Cassis även ett möte med Aleh Hulak och Valjantsin Stefanovitj, som företräder Belarus ledande människorättsorganisationer Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén, samt med Nik Antipau från HBTQ-tidskriften MakeOut. Cassis informerades bland annat om den pågående bötes- och arrestvågen mot demonstranter.

Ignazio Cassis är läkare till yrket och hemmahörande i det liberala partiet FDP. Hans utrikesministerutnämning hösten 2017 omgärdades av en kontrovers kring hans kortvariga medlemskap i en organisation som lobbar för att bibehålla landets liberala vapenlagar. Detta då man samtidigt ville komma överens med EU om gemensamma striktare vapenregler.

Källor: Naviny.by 1, 2, Vjasna