Sista rapporten från Haraszti

I går måndag levererade Miklós Haraszti ännu en kritisk årsrapport om människorättsläget i Belarus. Den blir hans sista, då hans mandat som FN:s specialrapportör inte längre kan förlängas.

Rapporten presenterades i går i Geneve där FN:s människorättsråd sammanträder, och omfattar perioden 1 april 2017 – 30 april 2018. Liksom tidigare rapporter är den kritisk mot Lukasjenkaregimen, som under Harasztis snart sex år som specialrapportör har vägrat att samarbeta med honom.

Haraszti tillträdde den då nyinstiftade befattningen som människorättsrådets specialrapportör för Belarus år 2012. Befattningen tillkom i kölvattnet av repressionsvågen kring presidentvalet 2010.

Haraszti, själv med ett förflutet som dissident i det kommunistiska Ungern, har på det internationella planet varit Lukasjenkaregimens kanske mest konsekventa kritiker. Det enda tillfället då han tillåtits besöka landet var förra sommaren i samband med att OSSE:s parlamentariska församling sammanträdde i Minsk. Men då underströk regeringen att han inte var deras gäst.

Hans mandat har av människorättsrådet förlängts varje år. Men samma person får inte inneha befattningen i mer än sex år, och därför måste rådet i oktober i år antingen utse en ny rapportör eller avskaffa befattningen.

Haraszti säger i en intervju med Radio Svaboda inför måndagsmötet att han tror att mandatet kommer att förlängas med en ny person, även om det finns en grupp länder i rådet som helst inte vill detta.

I intervjun menar han också att repressionen i Belarus är cyklisk och återkommande för att lära nya ungdomskullar att vara försiktiga. Han menar att regimen etablerat en ”ihållande atmosfär av rädsla” och under sin sexåriga rapporteringsverksamhet ser han inga förbättringar.

– Tyvärr måste jag tillägga att i ett långsiktigt perspektiv, under Lukasjenkas mer än två decennier vid makten, ser jag inte heller någon praktiskt förbättring av läget, utan snarare märker jag ett stärkande av de begränsande åtgärderna för att som man säger inte släppa anden ur flaskan.

På en fråga om människorättsrådets oförmåga att påverka situationen i Belarus medger Haraszti att hans rapporter kan tyckas vara verkningslösa, men att han tror att de hindrat situationen från att bli värre än den är.

– Även om vi i Belarus ser en cyklisk försämring av människorättssituationen har de officiella förföljelserna inte förvandlats till en blodig uppgörelse, så som ofta sker med förföljelse som ingen bevakar.

Han tror också att rapporterna bidragit till att politiska fångar släppts och att vissa domar mildrats, liksom att demonstranter tidvis bötfällts i stället för att dömas till arreststraff.

Källa: Radio Svaboda, Belsat