Sjuhundra vill kandidera

703 personer har ansökt om att få kandidera till de 110 platserna i parlamentets underhus. 190 av dem företräder olika oppositionspartier.

När tiden för nominering av kandidater i det förväntat riggade valet 17 november nu gått ut har Centrala valkommissionen på sin webbsida publicerat färsk statistik över nomineringarna. Totalt har 703 personer nominerats till valen, som äger rum i 110 enmansvalkretsar.

De flesta, 424 personer, har nominerats av landets registrerade politiska partier varav de flesta är regimlojala och egentligen inte bedriver någon politisk verksamhet. I praktiken domineras dagens parlament av den opolitiska organisationen Belaja Rus som därmed fungerar som ett inofficiellt maktparti.

Störst antal nomineringar, 107, har gjorts av Liberal-demokratiska partiet vars ledare traditionellt även brukar ställa upp i presidentval för att ge dessa ett sken av pluralism. Det regimtrogna kommunistpartiet – som med åtta ledamöter är det mest företrädda partiet i dagens parlament – har nominerat 54 kandidater.

Bland partinomineringarna finns även totalt 190 från registrerade oppositionella partier. Störst antal, 56, kommer från Förenade medborgarpartiet, som dock även tillåter personer från icke-registrerade partier och andra organisationer att ställa upp i dess namn. Vänsterpartiet Rättvis värld ställer upp med 33 nominerade kandidater, två socialdemokratiska partier med sammanlagt 63, och Belarusiska folkfronten med 38.

Vid sidan av partinomineringarna har 272 personer låtit sig nomineras genom insamling av minst tusen stödunderskrifter och 128 genom beslut på arbetsplatser. Att den totala siffran därmed överstiger antalet kandidater med 121 beror på att somliga låtit sig nomineras på fler än ett sätt.

Distriktsvalnämnerna kontrollerar nu nomineringarna och kommer sannolikt att underkänna en del av dem, särskilt de som skett genom insamling av stödunderskrifter som mer eller mindre godtyckligt kan underkännas så som förfalskade.

Av statistiken framgår vidare att endast 34 av de nuvarande 110 parlamentsledamöterna nominerats för omval. I det nuvarande parlamentet finns två oppositionella.

Källa: Centrala valkommissionen