Skärpta straff för demonstranter

I ett uppenbart försök att förebygga en nytändning för höstens proteströrelse har myndigheterna nu skärpt påföljden för icke-tillståndsgivna sammankomster. Detta genom en ny redaktion av den administrativa lagstiftningen som trädde i kraft i går.

Bestämmelsen och deltagande i icke-tillståndsgivna demonstrationer har i den nya lagen bytt plats från paragraf 23.34 till 24.23.

Bötesbeloppet för den som deltar i en sådan demonstration, eller kallar andra att delta i den, höjs från maximalt 30 till 100 basbelopp – motsvarande cirka 9400 kronor. Den som ertappas för förseelsen andra gången kan få böta upp till det dubbla. (Även tidigare steg maxbeloppet för andragångsförseelser, men inte fullt så mycket.)

Nytt är att just andragångsförseelser mot 24.23 kan leda även till dubbla maxlängden på arreststraff, 30 dagar i stället för 15 dagar. Den nya administrativa lagen säger dock att arreststraff inte kan utdömas mot minderåriga (14-18 år), gravida, invalider, kvinnor eller ensamstående män med vårdnad om minderåriga barn, samt personer som tar hand om svårt handikappade eller 80+:are.

Dessutom införs ett nytt slags påföljd för demonstranterna: samhällstjänst. 8-60 timmars sådant arbete kan utdömas, och det ska då uföras på fritiden utanför ordinarie arbete eller studier, maximalt fyra timmar om dagen. Den som vägrar utföra sådant arbete kan få böter eller arrest i stället. Pensionärer, invalider, gravida och barnlediga personer ska dock inte kunna dömas till samhällstjänst.

Även andra straffskärpningar i den nya administrativa lagen tycks inriktade på att stävja protestsrörelsen. Det maximala bötesbeloppet för ohörsamhet mot ordningsmakten har dubblats till 100 basbelopp (alltså cirka 9400 kronor) och fyrdubblats för förolämpande av tjänsteman på internet till 200 basbelopp.

Dessutom har böter införts (maximalt 20 basbelopp) för användande eller tillverkning av förbjudna flaggor och symboler. En diskussion pågår om att förbjuda den vit-röd-vita nationsflaggan som extremistisk.