Storstrejk förbereds

Om inte Lukasjenka oväntat skulle avgå senast på söndag, har den förmodade valvinnaren Svjatlana Tsichanouskaja manat till nationell strejk från och med måndag.

Webbsajten Hederliga människor, som spelade en viktig roll i att exponera valfusket 9 augusti, samlar nu in uppgifter om hur många arbetare vid de stora statliga fabrikerna som stödjer strejkinitiativet.

Enligt sajten hade sådant stöd i går kväll dittills uttryckts av 410 arbetare vid den kemiska fabriken Hrodna Azot (med sjutusen anställda), 319 och 317 vid traktorfabriken respektive bilfabriken i Minsk (vardera med sextontusen anställda), 227 vid raffinaderiet Naftan (tiotusen anställda), 222 vid gruvbolaget Belaruskalij i Salihorsk (sjuttontusen anställda), samt ytterligare drygt tolvhundra arbetare vid femton andra industriföretag.

Strejkhoppet står framförallt till just Belarus industrisektor som sysselsätter 30 procent av arbetskraften i landet, och som i huvudsak är statsägd.

Ett tidigare försök att mobilisera en storstrejk misslyckades två veckor efter valet, även om så kallad italiensk strejk (maskande på jobbet) alltjämt uppges pågå vid en del arbetsplatser. Trots massiva protestmanifestationer från arbetarnas sida föll de flesta till föga inför hot om avsked.

Till stöd för protesterande arbetare som avskedas organiserades en insamling till solidaritetsfonden BySol. Drygt sextonhundra personer har vänt sig till fonden för att få hjälp. Hälften av dem har hittills beviljats sådan, och de flesta av dessa har hunnit få utbetalningar på totalt omkring en miljon euro.

Närmare hundrafyrtiotusen euro har också använts för att stödja strejkkommitteerna på de stora företagen. De största summorna har gått till Belaruskalij samt bil- och traktorfabrikerna i Minsk.

Andrej Stryzjak som företräder BySol samt den nationella strejkkommittén säger till sajten Naviny.by att även om det tidigare strejkförsöket inte lyckades så bildades ändå samordningsgrupper – som fortfarande finns kvar – på företagen. Han menar också att det räcker med att en mindre mängd nyckelmedarbetare lägger ned arbetet för att produktionen ska stanna.