Systemopposition föreslår amnesti

Det embryo till systemopposition som bildats i spåren av höstens protester, ”De demokratiska krafternas runda bord”, har skrivit ett lagförslag om amnesti för huvuddelen av landets politiska fångar.

Den spirande systemoppositionen består i huvudsak av tidigare Babaryka- och Tsapkala-aktivister och samordnas av Juryj Vaskrasenski, som tog sig an arbetet efter att Lukasjenka släppt honom ur häktet i höstas. Tydliga avvikelser från regimens politik är ännu svåra att skönja – med undantag för just idén om en politisk amnesti.

I en intervju med Radio 375 säger Vaskresensky att man på sin amnestilista tagit med 515 namn, i huvudsak samma personer som de av regimen oberoende människorättsorganisationerna har erkänt som politiska fångar. Systemoppositionen tar dock avstånd från det begreppet och talar i stället om ”människor som blivit lidande under valkampanjen 2020”.

På listorna finns bland andra Siarhej Tsichanouski, Viktar Babaryka och Maryja Kalesnikava, men inte de som frihetsberövats för extremistbrott, exempelvis den nyligen infångade flygpassageraren Raman Pratasevitj.

När förslaget formellt annonserades i förra veckan knöts det till 3 juli, landets formella nationaldag till minnet av Minsks befrielse från Nazitysklands ockupation. Förhoppningen är uppenbarligen att regimen ska se den sovjetnostalgiska helgdagen som en lämplig tidpunkt att visa sig barmhärtig. Vaskrasenski säger dock i intervjun med Radio 375 att han inte tror på någon amnesti under sommaren och att förslaget, som alltså är utformat som ett lagförslag, inte alls är knutet till något särskilt datum.

De inhemska människorättsorganisationernas lista över politiska fångar växer stadigt och omfattar nu 470 personer.