Tankatjova tillbaka i Belarus

Människorättsförsvararen Alena Tankatjova har efter tre år i förvisning återvänt till Belarus. Till nyhetsbyrån BelaPAN säger hon att hon tänker fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter.

Beslutet att utvisa Tankatjova väckte stor uppmärksamhet i slutet av 2014. Tankatjova arbetar sedan 1996 för mänskliga rättigheter i Belarus, och har bott i landet sedan hon var barn på sovjettiden. Formellt är hon dock rysk medborgare vilket möjliggjorde utvisningen på tre år.

Den officiella anledningen var att hon fem gånger under ett år hade ertappats med att köra för fort. Med detta som motivering hävdade polisen att hon utgjorde ett hot mot allmän ordning och beslöt att utvisa henne.

Mot bakgrund av de tämligen milda hastighetsöverträdelserna – mellan tio och tjugo kilometer i timmen för fort – drog många slutsatsen att det egentliga motivet till utvisningen var Alena Tankatjovas arbete för mänskliga rättigheter. Inga andra fall av utvisning på liknande formell grund är kända. Tankatjova har inte heller haft några andra särskilda problem med lagen som kunde ha gjort beslutet begripligt.

Jurister menade att påföljden var ett ingrepp i Tankatjovas privatliv som inte alls stod i proportion till trafikförseelserna.

Tankatjova överklagade beslutet i flera instanser och kunde på så vis skjuta upp utvisningen i tre månader, till februari 2015, men själva överklagan avslogs varje gång. Även andra belarusiska människorättsförsvarare har skrivit till landets utrikes- och inrikesministrar och begärt att uvisningsbeslutet ska ändras och att Tankatjova ska tillåtas återvända till Belarus, dock utan framgång.

Men i förra veckan hade de tre åren löpt ut och på onsdagen korsade Tankatjova gränsen från Litauen.

Hon har tillbringat utvisningstiden i den litauiska huvudstaden Vilnius som är något av en alternativ bas för den belarusiska människorätts- och demokratirörelsen.

Tankatjova arbetar med juridiskt stöd till enskilda och organisationer. Hon leder organisationen Centrum för rättslig omvandling, även kallad Lawtrend. Hennes arbete har fortsatt från Vilnius och hon säger till BelaPAN att det ska fortsätta även nu när hon är tillbaka i Belarus.

Hon anser inte att situationen har förbättrats under hennes frånvaro.

– Det finns en retorik om dialog kring mänskliga rättigheter, säger hon till BelaPAN. Men om man tittar tillbaka på förra året så ser man händelserna 25 mars, förföljelsen av journalister, och en mängd bötesstraff för journalister vid oberoende media. För några dagar sedan såg vi misshandeln av en fotograf i en vallokal. Under den här tiden har dödsstraffet inte heller avskaffats och beslut från FN:s kommitté för mänskliga rättigheter åtföljs inte.

Källor: Naviny, Vjasna