Tjugosextusen gripna sedan augusti

Människorättsorganisationen Vjasna räknar antalet gripna demonstranter från fuskvalet 9 augusti fram till årsskiftet till 26577 personer. Lukasjenkas svar på höstens politiska kris är alltjämt en konstitutionell reform.

Gripandena av demonstranter har åtföljts av nära sjutusen utdömda arreststraff, i genomsnitt på tolv dagar, samt knappt fyratusen bötesstraff på i genomsnitt 463 rubel (1500 kronor). Anklagelserna har gällt deltagande i icke-tillståndsgiven demonstration och ohörsamhet mot ordningsmakten. Allvarligare brottsanklagelser riktas också mot över niohundra personer och en del har dömts till mer kännbara fängelsestraff.

Närmare femhundra protesterande har hospitaliserats till följd av polisvåld. Minst tio har fått skottskador och fem har avlidit. Över tusen personer har också utsatts för systematisk tortyr.

I en intervju med rysk tv i går sa den belarusiske diktatorn Aljaksandr Lukasjenka att den snart förestående allbelarusiska folkkongressen kan komma att dra upp riktlinjerna för en framtida ny konstitution. Han menade att förslaget skulle vara färdigt till i slutet av detta år och då underkastas en folkomröstning.

Den landsflyktiga förmodade vinnaren i augustivalet, Svjatlana Tsichanouskaja, har utlovat ett eget förslag till ny konstitution inom kort.

– Bara en ny konstitution kan antas i Belarus, kommenterar hon, en folklig sådan. Folket kommer att skriva och diskutera den. Men den person som har sänkt sig till terror mot belarusierna har inget med grundlagen att skaffa. Han kommer att fortsätta sitt manipulativa projekt, för att återigen lura oss och vinna tid åt sig själv.