Totalt 342 politiska fångar

Inhemska människorättsförsvarare lade i förrgår till ytterligare 15 namn på listan över politiska fångar i Belarus. Den omfattar nu 342 personer.

De nya personerna på listan har dömts för huliganism, våld mot tjänsteman eller upplopp till frihetsstraff av olika grand och längd – som mest fem och ett halvt års fängelse. Bilden liknar den för många tidigare dömda som erkänts som politiska fångar.

Människorättsorganisationerna, som förutom de mest kända Vjasna och Belarusiska Helsingforskommittén även omfattar organisationerna Rättsligt initiativ, Barys Zvoskous hus för mänskliga rättigheter, Lawtrend, Initiativet FORB, Belarusiska PEN-centret, Human Constanta, och Belarusiska dokumentationscentret, motiverar erkännandet av de nya personerna som politiska fångar i ett gemensamt uttalande.

De understryker där att ”fredliga sammankomster bör stå under statens beskydd, och polisen bör inte vidta tvångsåtgärder för att stoppa dem, även om de genomförs i strid mot gällande procedurer”. Polisingripanden med tvång och våld bör bara ske då ”sammankomstens deltagare beter sig våldsamt, på ett sätt som utgör ett verkligt hot mot nationell säkerhet, allmän ordning och medborgares liv och hälsa”.

”Oproportionerligt hårda åtgärder från polisen för att stoppa fredliga sammankomster kan inte betraktas som lagligt upprätthållande av allmän ordning, och i fall där polisens våld provocerar fram våld ’till svar’ mot poliserna från de protesterandes sida, måste dessa handlingar värderas utifrån graden av skada de åsamkar och uppsåtet att att åsamka sådan skada, och även som skydd mot uppenbarligt illegala handlingar från ordningsmaktens medarbetares sida, inklusive då de agerar enligt olagliga order (alltså som nödvärn)”, står det också i uttalandet.

Människorättsorganisationerna menar också att de straff som utdöms är oproportionerligt hårda, jämfört med liknande fall utanför en politisk kontext. I en rad fall har rättegångarna dessutom genomförts bakom lyckta dörrar utan att det har varit motiverat.