Trög Bolognaanpassning i Belarus

Använd Bolognaprocessen för att kräva större frihet på belarusiska universitet. Det var budskapet från ett internationellt möte mellan studentorganisationer och människorättsförsvarare i Polen.

Aleksandra Kuzmitj från en belarusisk studentorganisation konstaterade att åtminstone tjugo studenter under de senaste två åren har relegerats av politiska skäl. Särskilt har sådana händelser märkts efter vårvinterns protester tidigare i år.

Historiskt har antalet politiska relegeringar varierat över tid. Efter protesterna under presidentvalet 2006 relegerades omkring tvåhundra studenter, efter presidentvalet 2010 rörde det sig om några tiotal. Sedan har det varit relativt lugnt – fram till i år.

Organisationen Libereco har som tidigare rapporterats här på iöst.nu initierat en kampanj för att ge tillbaka studenterna deras studieplatser. Polen har också återaktiverat det så kallade Kastus Kalinowski-programmet, för att bereda plats för belarusiska gäststudenter vid polska universitet.

Belarus gick 2105 med i den så kallade Bolognaprocessen. Den ska leda till att landets högre utbildning harmonierar med andra europeiska länders och innan utgången av 2018 förväntas man ha uppfyllt en kravlista med 15 punkter.

Enligt uppgift går anpassningen dock mycket trögt, och bara två punkter är helt uppfyllda.

Bland kraven märks förutom akademiskt oberoende för universiteten även ett slut på tvångsplaceringen av examinerade studenter.

Den som påbörjar en avgiftsfri utbildning i Belarus åtar sig samtidigt att efter examen arbeta i två år varhelst staten bestämmer. Av de drygt tjugofyratusen studenter som utexaminerades tidigare i år rapporteras nästan 99 procent ha blivit anvisade någon arbetsplats.

Källor: Vjasna, tut.by