Tsapkala: Lukasjenka är chanslös

Efter polistillslagen mot bankdirektören Viktar Babaryka och youtubaren Siarhej Tsichanouski framstår den tidigare statstjänstemannen Valeryj Tsapkala som ny huvudutmanare i det belarusiska presidentvalet. Trots att Lukasjenka brukar rigga överväldigande segrar i alla val, menar Tsepkala att ”bara ett under” kan hjälpa diktatorn.

Det säger han i en intervju i går med den ryska frispråkiga radiokanalen Moskvaekot.

– För att hans opinionsstöd är extremt lågt, förklarar Tsapkala, vilket vi ser på det enorma antal människor som vid namninsamlingar skriver under för alternativa kandidater. Människor har slutat vara rädda och vi har under hela den här tiden bara sett två namninsamlingar för Lukasjenka dit man förde folk i tre minibussar, så att de kunde ställa sig i kö för att skriva under för honom. Vid andra namninsamlingar som jag sett har folk överhuvudtaget inte kommit fram till bordet.

För att ställa upp i presidentvalet krävs hundratusen namnunderskrifter, Lukasjenko sägs ha fått ihop en och en halv miljon. Enligt hans insamlingsledare Michail Orda – som också är ordförande i landets Fackföreningsfederation och tidigare har varit ordförande i den nationella ungdomsorganisationen – har namnteckningarna samlats in genom dörrknackning och på arbetsplatser, utanför arbetstid.

Tsapkala säger i intervjun att han hittills samlat in hundraåttiotusen.

Insamlingsperioden tar slut på fredag. Sedan måste underskifterna räknas och godkännas av valmyndigheterna. Att godtyckligt underkänna namnteckningar är vanligt förekommande inför belarusiska val. Lukasjenka hävdade nyligen också att de långa köerna till åtminstone vissa oppositionskandidaters insamlingsbord är ”karuseller”, alltså ditforslade personer som står i kö och skriver under flera gånger.

Tsapkala tror ändå att det blir svårt för myndigheterna att avskriva hans egna stödunderskrifter.

Valet äger rum 9 augusti.

I intervjun får Tsapkala frågan om vad som skulle krävas för att han själv ska godta en valseger för Lukasjenka.

– Om allt går rätt och demokratisk till och om vi inte har några tvivel på att omröstningsresultatet är det verkliga, säger han. Men för detta krävs en helt transparent process. För det krävs att valövervakarna ges tillträde till rösträkningsprocessen. Hela den belarusiska offentligheten måste vara helt övertygad om att valet har gått riktigt och transparent till. Och om ingen i den belarusiska offentligheten har några tvivel och om han får tillräckligt antal röster, så självklart, ja.

Att valövervakare hålls på avstånd så att de inte ser om rösterna läggs i rätt högar är rutin i belarusiska val.

Valeryj Tsapkala är före detta diplomat och chef för den uppmärksammade IT-parken i Minsk, som på senare år har utvecklats till ett ekonomiskt draglok.