Tvångsinkallning till linskörd

Länsstyrelsen i Homellänet i södra Belarus beordrade inför den gångna helgen studenter, lärare och anställda inom offentliga företag i tre kommuner att delta i skörden av lin.

Människorättsorganisationen Vjasna, som även tidigare engagerat sig mot tvångsarbetet, har anmält tilltaget till åklagare.

Enligt en rapport från den oberoende nyhetsportalen tut.by i förra veckan hade ordern utfärdats 31 oktober och omfattade tusentals människor, oklart exakt hur många. Känt är att den omfattade studenter, lärare och anställda vid ett centralt garage. Linet skulle bärgas i tre kommuner: Karma, Buda-Kasjaljova och Tjatjersk, med totalt femtio tusen invånare.

Enligt tut.by:s källa i en berörda skola var man missnöjd med att behöva ägna helgen åt att bärga lin för hand.

Chefen för linföretaget, Homelljon, ville helst inte uttala sig.

– Jag vet inte vem som jobbar var, sa han till tut.by. Jag kan inte kommentera det folk berättat för er.

På länsstyrelsen bekräftade man dock mobiliseringen.

Man förklarade att det kalla vädret i början av sommaren hade försenat tillväxten och skörden med en månad, och att det var för blött för att använda skördemaskiner på åkrarna. Därför måste linet bärgas för hand. Lantbruksarbetarna tillbringade redan tolv timmar om dagen på fälten och klarade inte att ta hand om skörden, menade länsstyrelsen, och därför måste alla hjälpa till.

Samtidigt uppgav länsstyrelsen att nästan hela linskörden trots allt redan var bärgad, att bara en mindre del alltså återstod, och att avkastningen per hektar hade varit betydligt högre än året innan.

Vjasna menar i sin anmälan till åklagarmyndigheten i Homel att massmobiliseringen av arbetskraft strider inte bara mot internationell rätt, som förbjuder tvångsarbete, utan även mot inhemsk arbetsrättslig lagstiftning. Enligt den senare får en arbetsgivare inte kräva att arbetstagaren utför andra uppgifter än de som fastställts i anställningsavtalet.

Undantag får göras i krissituationer, vilket Vjasna inte anser att det rör sig om här.

Massmobiliseringar äger dock rum ganska ofta i Belarus. Förra hösten anmälde Vjasna utan större framgång flera liknande händelser, som enligt människorättsorganisationen är satta i system i Belarus. Åklagarmyndigheterna agerade då inte mot mobiliseringarna.

Källor: tut.by, Vjasna