Tvångsprenumerationer fortsätter

I Tjavusy har problemet med tvångsprenumerationer på myndighetskontrollerade tidningar väckt indignation på sociala medier. Det rapporterar oberoende Belarusiska journalistassociationen, BAZj.

En invånare skriver: ”På arbetsplatserna i Tjavusy och Tjavusyräjongen uppmanar man återigen enträget att teckna prenumeration på räjongtidningen Gnistan. Och att inte glömma att rapportera genom att ge kvittot till abetsgivaren, som bevis på att man har verkställt begäran. Det här kravet dikteras förstås inte av omsorg om vår bildning och information. Allt är betydligt simplare: den här ”pressen” – som knappast någon skulle prenumerera på frivilligt – måste på något sätt finansieras. Det enklaste sättet är att göra det ur våra fickor.”

Prenumerationspriset för en månad är 6,50 rubel, vilket motsvarar cirka trettio kronor. I regel verkar de anställda tvingas teckna tremånadersprenumerationer.  Att vägra prenumera är uteslutet, enligt flera kommentarer.

Tjavusys arbetsmarknad domineras av ett fåtal statsägda företag och offentlig förvaltning. Prenumerationstvånget berör därför många människor.

Påtvingade prenumerationer är inte ovanligt i Belarus. Ibland tvingas man samtidigt prenumerera på en rad olika tidningar.

På iöst.nu har tidigare rapporterats om hur cementfabriken i Krytjau beordrade sina anställda att prenumera. Ett läckt dokument avslöjade hur fastställda prenumerationskvoter skulle nås för tidningarna Ungdomens fana, Stjärnan, Sovjetiska Belarus, Folkets tidning, Republiken, Mahiljous Nyheter samt lokala Livet i Krytjau.

Dokumentet publicerades av den oberoende lokaltidningen Volny Horad, ”Fri stad”, som var illa sedd av myndigheterna och som inte fanns med på listan. Tvärtom hade anställda på det lokala bussbolaget förbjudits att läsa den på sina lunchraster.

Även i Salihorsk blev ett cirkulär då känt – utskickat av räjongförvaltningens ideologiansvarige – där arbetsledare och fackliga förtroendemän förbands att prenumerera på tidningarna Sovjetiska Belarus, Minsk-Pravda samt lokaltidningen Gruvarbetaren. Som bevis skulle också de lämna in kvitto på prenumerationen till räjongstyrelsen.

Källor: Vjasna, BAZj