Tvångsvärvning till statlig organisation

Inom den kommunala fastighetsförvaltningen i Brest har personalen utsatts för påtryckningar för att förmås att gå med i den regimvänliga organisationen ”Belaja Rus”. Det avslöjade en anställd nyligen för redaktionen på lokaltidningen ”Brestkuriren”.

Anställda tilldelades enligt uppgift förtyckta formulär där det deklarerades att undertecknad vill bli medlem och att personen ifråga ”känner till och stödjer organisationens stadgar”. Formuläret var riktat till kvinnliga anställda och det enda som saknades var personuppgifter och en underskrift. I ett separat formulär ombads de anställda även att överlåta en andel av sin månadslön till samma organisation.

Enligt uppgiftslämnaren gjordes varken organisationens stadgar eller program tillgängliga för dem som skulle värvas. Däremot så utfärdades en allmän varning – att de anställda som valde att inte låta sig värvas kanske inte heller skulle få sina anställningsavtal förnyade inför nästa anställningsperiod.

I Belarus (Vitryssland) måste anställningsavtal i den dominerande statliga sektorn vanligtvis förnyas med jämna mellanrum. Anställda som på olika sätt visar sig illojala mot staten riskerar därmed att förlora sitt jobb i samband med att avtalet löper ut.

Källa: Vjasna