Unionsdekret undertecknat

Den integrationspaket som – efter några år av besvärliga förhandlingar – meddelades vara klart för två månader sedan har i dag slutgiltigt undertecknats av Lukasjenka och Putin. Detta trots att deras fysiska möte ställts in.

Det var vid en gemensam presskonferens i Moskva 9 september som de två ledarna meddelade att man kommit överens om 28 integrationsprogram. Ett ursprungligt unionsavtal tecknades redan 1999 men har med tiden blivit allt mer problematiskt, då Ryssland stundtals tycks ha insisterat på att Belarus ska ge upp sin självständighet. Senast för knappt två år sedan resulterade en förhandlingsrunda i ingenting.

Efter förra årets politiska kris i Belarus och den djupnande klyftan med Väst verkar förhandlingarna ha gått smidigare. Vid presskonferensen i Moskva för två månader sedan förklarades även den svåra frågan om priset på rysk gas och olja vara prelimärt löst. Under 2022 skulle Belarus betala samma pris som under 2021 och senast i slutet av 2023 ska man få betala det ryska inrikespriset, vilket är vad Lukasjenka eftersträvat.

Sin suveränitet verkar Belarus tills vidare ha lyckats behålla. Integrationsprogrammen handlar om finanser, ekonomi, betalsystem, skatter och tullar, transporter, jordbruk och industri, atomkraft och liknande – men saknar den gemensamma valuta och de överstatliga politiska institutioner som många tidigare befarat.

Enligt den annonserade beslutsgången skulle ländernas regeringar ge dokumenten en sista översyn, varefter ”Unionsstatens högsta statliga råd” slutgiltigt skulle underteckna paketet i dag. Då det nyligen stod klart att mötet inte skulle bli fysiskt utan äga rum på videolänk – eftersom Putin beslutat att inte åka till Minsk – började det spekulerats om ännu ett antiklimax.

Spekulationerna har fått näring av de belarusiska myndigheternas tillslag mot den ryskägda tidningen Komsomolskaja Pravda i Belarus i samband med dödsskjutningarna i Minsk för ett tag sedan, av en belarusisk tv-kommentators giftiga kommentarer om Putin, samt av att den landsflyktiga oppositionsledaren Svjatlana Tsichanouskaja nyligen intervjuades i ryska Echo Moskvy.

I går uppgav dock Kremls presstjänst att programmen verkligen skulle bekräftas vid dagens möte. Och under videokonferensen i dag konstaterade Lukasjenka att Putin och de andra medlemmarna i ”rådet” hade satt sina namnteckningar på dokumentet – som tagit formen av ett dekret – varefter han själv gjorde detsamma.

Putin befinner sig på Krim där han högtidlighåller den ryska ”enighetsdagen”, en helgdag som införts under hans tid vid makten. Lukasjenka bad honom hälsa till Krimborna.

I en kommentar på sin Facebook-sida säger Svjatlana Tsichanouskaja att Lukasjenka förlorade förra årets val och inte har rätt att teckna några integrationsavtal. Hon påminner om att alla sådana dokument kan underkännas av en ny framtida regering.