USA-olja på väg till Belarus

En första sändning med amerikansk olja ska i går ha avseglat från Beaumont i Texas mot litauiska Klaipeda, för vidare befordran via järnväg till Belarus. Sändningen är ett resultat av den amerikanske utrikesministern Mike Pompeos besök i Minsk i februari – då han först utlovade oljan.

Leveransen beräknas vara framme i början av juni. Den tillhandahålls av företaget United Energy Trading med logistisk hjälp av amerikanska Getka och polska UNIMOT.

Belarus som har två stora raffinaderier men knappt någon egen olja, får vanligen denna från Ryssland. Nyligen ledde dock meningskiljaktigheter om priset till ett leveranser uteblev under årets tre första månader. Även förra året drabbades de belarusiska raffinaderierna då klorföroreningar letade sig in i den ryska exportoljan.

Det huvudsakliga skälet till att Belarus nu vill diversifiera sin oljeimport är dock sannolikt att försöka minska beroendet av Ryssland, som tidvis försöker pressa fram djupare politisk integration mellan länderna. Olja ska nyligen också ha levererats från Azerbajdzjan, Norge och Saudiarabien.

I en kommentar till den första amerikanska leveransen säger Belarus utrikesminister Uladzimir Makej att den är ett ”påtagligt bidrag till Belarus energisäkerhet” och även en faktor i säkrandet av Belarus ekonomiska suveränitet. Han menade också att stärkta förbindelser med USA ”minskar motsättningarna” i Eurasien.

Även från den amerikanske utrikesministern Pompeo sades det att avtalet stärker Belarus suveränitet och självständighet, och framhölls dessutom att amerikansk affärer är transparenta och korruptionsfria. Han uttryckte också en förhoppning om marknadsliberala reformer i Belarus – något som kanske är mindre sannolikt – så att landet kan gå med i världshandelsorganisationen WTO.

Pompeos besök i Minsk i februari var det första av en amerikansk utrikesminister sedan 1994, året då Belarus diktator Aljaksandr Lukasjenka kom till makten. Sedan 2008 saknar USA också en ambassadör i Belarus. Men en ny sådan, Julie Fischer, nominerades av president Donald Trump i början av maj. Hon väntar nu på att godkännas av senaten.

Källor: Deutsche Welle 1, 2, 3, USA:s utrikesdepartement, RT, RFERL, Vita huset