Utredning mot fackförbundsledare klar

Efter nio månader är brottsutredningen mot Radioelektroniska fackförbundets (REP:s) ledare färdig. Ordföranden Henadz Fjadynitj och ekonomiansvarige Ihar Komlik anklagas för grovt skattebrott.

Som iöst.nu tidigare rapporterat handlar det av allt att döma om utländska biståndsmedel som hanterats via konton i utlandet. Enligt utredarna ska fackförbundsledarna på så vis under år 2011 ha undanhållit staten motsvarande hundratusen kronor i skatter. Fjadynitj och Komlik har nu delgivits utredningen och har en månad på sig att sätta sig in i den, innan den överlämnas till domstol.

Båda är tills vidare belagda med reseförbud. Fjadynitj kommer därför sannolikt inte att kunna delta i Internationella arbetsorganisationen ILO:s årliga konferens kring månadsskiftet.

ILO är ett oberoende fackorgan inom FN, och just den årliga konferensen betraktas av de oberoende fackföreningarna i Belarus som ett viktigt forum för att sätta tryck på statsmakten. I förlängningen ser fackföreningsrörelsen att förföljelsen kan leda till handelsrestriktioner eller att EU återinför sina tidigare sanktioner med inreseförbud och kanske frysta tillgångar för ansvariga statstjänstemän.

I april besöktes Belarus av en gemensam delegation från de internationella fackförbunden IndustriALL och ITUC, till vilka totalt mer än tvåhundra miljoner arbetstagare världen över är anslutna. I möten med utrikes- och arbetsministerierna ska delegationen ha framfört kritik mot tvångsarbete, mot systemet med korttidskontrakt, mot de planerade pålagorna för så kallade ”parasiter” som står utanför arbetsmarknaden, och mot just förföljelsen av Radioelektroniska fackförbundets ledare.

Enligt IndustriALL:s vice generalsekreterare Kemal Özkan ska man ha krävt ett slut på den senare.

– Det är en skrämselaktion mot fackförbundets medlemmar, sa han vid en presskonferens efter mötena. Vi har delgivit vår oro till regeringen, till ILO:s företrädare och till EU-kommissionen.

I brottsutredningen har man enligt Fjadynitj förhört ”över 550” av förbundets medlemmar om pengahanteringen. I den delgivna dokumentationen framgår också att man sökt efter fler misstänkta än Fjadynitj och Komlik men inte funnit några. Fjadynitj säger att man trots förföljelsen inte har förlorat mer än två medlemmar – medan 620 nya har anslutit sig till förbundet.

Även belarusiska människorättsorganisationer har krävt att fallet läggs ned och erkände i utredningens inledningsfas Ihar Komlik, då han satt häktad i två månader, som politisk fånge.

– Vår bedömning har inte förändrats, säger Vjasnas styrelseledamot Valjantsin Stefanovitj. Vi anser liksom tidigare fallet vara politiskt motiverat, förknippat med deras nyttjande av föreningsfriheten och med fackförbundets aktiva roll i försvaret av Belarus medborgares sociala och politiska rättigheter.

Under vårvintern förra året var REP drivande i omfattande demonstrationer och namninsamlingar mot de planerade parasitpålagorna. Det har förts fram som en förklaring till att de sedan valdes ut som måltavla för myndigheterna.

Vjasnas ordförande Ales Bjaljatski, som 2011-2014 själv satt i fängelse – efter att under närmast identiska omständigheter ha fällts för just skattebrott – menar i en kommentar att regimen begår ett misstag som framhärdar i anklagelserna trots att det politiska läget just nu kännetecknas av ”relativ stiltje”.

Källor: Vjasna 1 2, REP 1, 2, 3, 4