Utvisning av Krasulina hävd

Utvisningen av Förenade medborgarpartiets pressekreterare Anna Krasulina stoppades i dag i domstol.

Det var i november som polisen meddelade Krasulina att man beslutat att utvisa henne för ett år. Officiellt var skälet att hon fällts för tre administrativa förseelser. Många antog dock att det egentliga motivet var politiskt. Krasulina är sedan 2011 pressekreterare i det oppositionella Förenade medborgarpartiet och arbetade i både 2010 och 2006 års val för oppositionella kandidater.

Hon är rysk medborgare men bor i Belarus sedan 2002 och har make, två barn och sina föräldrar i landet.

Förseelserna handlade i två fall om politiska manifestationer och i ett fall om att hon ertappats i kollektivtrafiken utan giltig biljett. De första ärendena, som rör mötesfrihet, har hon anmält till FN:s kommitté för mänskliga rättigheter.

Hon har också överklagat utvisningsbeslutet till domstol och i dag behandlades ärendet i Moskvaräjongens domstol i Minsk. För Krasulinas sak argumenterade hennes advokat samt Belarusiska Helsingforskommitténs jurist Harri Pahanjajlo.

Efter att domaren dragit sig tillbaka för en kvarts rast – som blev över en timme lång – meddelades att domstolen beslutat att häva utvisningen. Polisen har nu möjlighet att inom 15 dagar överklaga domslutet.

Krasulina tror att hennes anmälningar till FN-kommittén ligger bakom det nya beslutet. Om hon får stöd av FN har den belarusiska staten bara incidenten med färdbiljetten att motivera utvisningen med, vilket Krasulina menar hade sett mycket illa ut.

I ett liknande fall utvisades människorättsförsvararen Alena Tankatjova 2015-2018 efter lindriga men upprepade fortkörningar.

Källa: naviny.by