Valet börjar utan insyn

Enligt officiella siffror röstade närmare fem procent i går, under första dagen av förtidsröstningen, inför den egentliga valdagen på söndag. Bara ett fåtal oberoende valobservatörer släpptes in i vallokalerna.

4,98 procent ska enligt Centrala valkommissionen ha röstat under den första av fem dagars förtidsröstning. Siffran liknar dem i de senaste valen – 4,69 i förra årets parlamentsval och 4,49 i presidentvalet för fem år sedan. Detta trots att stödet för diktatorn Lukasjenka antas vara rekordlågt och trots att folk varnas för att fusket är som värst under just förtidsröstningen.

Samtidigt hålls de två ledande människorättsorganisationerna Vjasnas och Belarusiska Helsingforskommitténs valobservatörer borta från vallokalerna i ovanligt stor utsträckning. Centrala valkommissionen har med hänvisning till pandemisituationen beslutat att begränsa antalet vaolobservatörer i varje vallokal till tre under förtidsröstningen och fem under själva valdagen. Nästan överallt visar det sig nu att regimlojala observatörer ”hunnit före” människorättsorganisationernas volontärer.

Av 618 anmälda sådana volontärer har bara 34 beretts plats i vallokaler, och bara två under hela valförloppet inklusive rösträkningen. Av den politiska oppositionens observatörer ska 42 ha beretts plats i vallokalerna, och de rapporterar nu om hinder av olika slag. Flera observatörer har gripits eller körts bort av polis.

Med över sextusen vallokaler i landet är möjligheten till meningsfull observation därmed mycket begränsad. Även i vanliga fall brukar observatörerna dessutom hållas på så långt avstånd när rösterna ska räknas så att de inte kan se något.

Någon internationell valobservation äger inte heller rum i detta val.

Vid sidan av ovan nämnda initiativ finns det mer löst sammansatta ”Hederliga människor”, ursprungligen initierat av den nu häktade valutmanaren Viktar Babaryka. Initiativet uppmanar människor att fotografera sina röster och skicka dem till en sajt där de ska räknas.