Valfuskare utsedd till högsta klassens tjänsteman

Lidzija Jarmosjyna.
Lidzija Jarmosjyna, ordförande i Centrala valkommissionen sedan 1996, är sannolikt den mest långvariga innehavaren av en så hög post i Belarus – förutom presidenten själv.

Centrala valkommissionens ordförande Lidzija Jarmosjyna har förärats den finaste tjänstegraden i Belarus statliga byråkrati – statstjänsteman av högsta klassen. Detta enligt en ukas som i måndags undertecknades av president Aljaksandr Lukasjenka.

I Belarus uppbär statstjänstemän olika grader, där det finns tolv numrerade nivåer samt en ”högsta klass” – som nu förärats Jarmosjyna. Hon har ansvarat för belarusiska val och folkomröstningar under större delen av Lukasjenkas tid vid makten. Inför det egna samhället och omvärlden är det hennes uppgift att ge de förfuskade omröstningarna en prägel av legitimitet.

Utnämningen till högsta klassens statstjänsteman ägde rum alldeles innan tisdagens oppositionella manifestation till minne av 1996 års folkomröstning, som gav Lukasjenka diktatoriska maktbefogenheter. Det var då Jarmosjyna ersatte den tidigare valordföranden, Viktar Hantjar, som motsatte sig folkomröstningen och tvingades lämna sin post.

Hantjar blev sedan en av oppositionens viktigaste ledare men försvann 1999 i vad som av allt att döma var ett politiskt mord organiserat av Lukasjenkas nära medarbetare. Fyra av dessa står under sanktion från EU:s sida. Den övriga sanktionslistan – som omfattar bland andra just Jarmosjyna – är tillfälligt inte i kraft. Jarmosjyna har tidigare uttryckt intresse för att ta tillfället i akt att turista i Paris.

Efter de planerade parlamentsvalen nästa höst går hennes nuvarande förordnande ut. I en intervju säger hon att hennes karriär därmed sannolikt är över. Samtidigt finns det knappast någon annan som så länge och så lojalt har tjänat Lukasjenkaregimen, vilket talar för att förordnandet än en gång kommer att förnyas.

Källa: tut.by