Valfuskets funktionärer kartlagda

Poeten och ex-presidentkandidaten Uladzimir Njakljajeus kampanjorganisation ”Tala Sanning” har skapat en nationell databas över landets valfunktionärer. Det rör sig om en sammanställning av 126 333 män och kvinnor som på olika nivåer har arbetat med president-, parlaments- och lokalval, från år 2006 och framåt. Genom ett mödosamt pusslande har man utifrån offentlig information skapat en rikstäckande sammanställning med uppgifter om namn, funktion, plats, vilket val det rör sig om och vem som nominerat personen ifråga. Det meddelade Aljaksandr Fjaduta, en av organisationens förgrundsfigurer, på en presskonferens nyligen.

Projektet har fått namnet ”Jarmosjynas soldater”, efter den centrala valkommissionens ordförande, Lidzija Jarmosjyna. Namnvalet anspelar på ett offentligt uttalande som Jarmosjyna gjorde tillsammans med valkommissionens sekreterare, Mikalaj Lazavik, då de sade sig vara de nationella valens ”soldater”:

-Det var inte helt sanningsenligt. De är förstås generaler, som leder en väldig armé av soldater – valfunktionärer på alla nivåer. Därur föddes tanken att skapa en databas med information om fotfolket, dessa ”vardagliga Jarmosjynor”. Det är knappast någon hemlighet att det är där, på det lokala planet, som alla upptänkliga former av regelbrott och fusk under rösträkningen äger rum. Och det är just dessa ”Jarmosjynas soldater” som faktiskt stjäl vår frihet, förklarade Fjaduta.

Aljaksandr Fjaduta presenterar projektet ”Jarmosjynas soldater”

Utifrån informationen i databasen går det att urskilja karriärvägar och hitta de ”återfallsförbrytare” som ställer upp som valfunktionärer upprepade gånger, enligt Fjaduta. Många börjar som medlemmar i en lokal valkommission men når högre positioner ju fler val de arbetar under. För de fem val som projektet kartlagt har 11,6 procent av funktionärerna arbetat i tre val, 4,7 procent i fyra och drygt 1 procent i alla fem valen.

En av egenheterna med ”Jarmosjynas soldater”, är enligt Fjaduta att majoriteten av dem har nominerats av fyra organisationer och institutioner: det statliga ungdomsförbundet BRSM, Lukasjenkos stödparti Belaja Rus, de statliga fackförbunden och utbildningsinstitutionerna. Nominerande organisation varierar dessutom mellan olika val, vilket Fjaduta finner anmärkningsvärt.

Det hör till saken att inget av de fem valen som granskats i projektet har erkänts som fria och rättvisa av OSSE. Samtidigt visar de siffror som tagits fram att de 24 personer som EU svartlistat på grund av deras delaktighet i det systematiska valfusket endast utgör någon hundradels procent av dessa ”Jarmosjynas soldater”.

Databasen kommer att göras tillgänglig på nätet.

Källor: Chartyja 97, Havary Praudu