Vita legionen-fallet granskas i FN

Fyra av de häktade i Vita legionen-fallet för några år sedan har nu fått sina klagomål registrerade hos FN:s kommitté för mänskliga rättigheter. Belarus har ett halvår på sig att bemöta klagomålen.

Fallet med Vita legionen väckte stor uppmärksamhet 2017. I samband med polistillslagen mot de omfattande protesterna mot Lukasjenkas sovjetinspirerade ”parasitdekret” – som skulle skönstaxera hundratusentals personer som stod utanför arbetsmarknaden – så gjordes även sensationella påståenden om upprorsförberedelser.

Diktatorn Aljaksandr Lukasjenka talade själv om väpnade träningsläger i Belarus och i grannländerna. Ett trettiotal personer häktades misstänka för brott.

Efter att en del av dem avskrivits ur utredningen kvarstod 16 tidigare medlemmar i den sedan länge nedlagda Vita legionen, en grupp som många år tidigare hade ägnat sig åt paintbollövningar och fungerat som ordningsvakter på oppositionens demonstrationer. Även dessa släpptes – efter omkring hundra dagar i häkte – men de var fortsatt misstänka och belagda med yppandeförbud.

Brottsmisstankarna hade då gått från att omfatta förberedande av massupplopp och bildande av väpnad gruppering till enbart det senare. Efter ytterligare en tid lades så utredningen ned, då inget brott kunde konstateras.

Anklagelserna uppfattades av många som fabricerade för att ge legitimitet åt just tillslagen mot ”parasit”-protesterna.

De fyra som nu anmält fallet till FN är Viktar Danilau, Andrej Dundukou, Viktar Maroz och Siarhej Strybulski. I sina anmälningar tar de upp sina våldsamma gripanden, den grundlösa häktningen – för vilken de senare också nekats kompensation – samt de förnedrande visitationsprocedurer som är rutin i KGB:s häkte, där de också ska ha hållits i celler utan sovplats och toalett. De ska även ha utsatts för press från förhörsledarnas sida och en av dem, Viktar Danilau, hänvisar också till svartmålningen av honom i den regimstyrda televisionen.

Medan fallet pågick uppgav Vita legionens tidigare ledare, som själv inte fanns bland de anklagade, att hans kamrater inledningsvis hade utsatts för mycket grov misshandel och lurats att dricka mineralvatten spetsat med sanningsserum. Dessa uppgifter tycks inte förekomma i anmälningarna till FN.

Källa: Vjasna