Vittnen hindrade journalistböter

Ytterligare en bötfällning av Belsats frilansare försvårades när intervjupersonerna inför rätten inte sa sig känna igen dem. Domaren tvingades frikänna de anklagade journalisterna.

I måndags ställdes på en och samma gång tre journalister inför den lokala domstolen i Leninräjongen i staden Hrodna, anklagade för illegal produktion av massmediematerial, enligt den administrativa lagens paragraf 22.

Anklagelsen tillämpas rutinmässigt mot den Polenbaserade tv-kanalen Belsats frilanskorrespondenter för att de saknar ackreditering, vilket de inte heller har någon möjlighet att få. Kanalen, som varit verksam sedan 2007, har uppgett att den totala bötessumman nått motsvarande åttahundratusen kronor.

Kravet på obligatorisk ackreditering har kritiserats av bland andra av OSSE:s representant för mediafrihet. Rekordhavaren i bötesfällningar, Kastus Zjukouski från Homel, gick efter ett provokativt överfall på honom och en kamrat nyligen i exil. Ett annat exempel på förföljelsen av Belsat är den husrannsakan som genomfördes häromveckan.

I måndagens rättegång i Hrodna skulle ytterligare tre bötesstraff avkunnas mot journalister som gjort en Belsatdokumentär om Czesław Niemen, rocksångare i det kommunistiska Polen bördig från Hrodnaregionen.

Samtliga tre anklagade – Ales Dzianisau, Aljaksej Kajrys och Katazjyna Ljaudatskaja – hävdade dock att de visserligen varit och filmat i Niemens hemby, men bara för sitt eget nöjes skull, och att de inte hade med Belsatdokumentären att göra.

Besvärligt nog för domstolen nekade även de inkallade vittnena – föreståndaren för ett museum i hembyn och en lokal 84-årig invånare som båda hade intervjuats i dokumentären – till att överhuvudtaget känna igen journalisterna. Föreståndaren Uladzimir Sinjuta nekade att han ens gett en intervju, trots att det stod så i polisens protokoll. Byinvånaren Tamasj Markevitj sa att polisen hade visat honom fotografier och sedan bett honom skriva under protokollet vilket han gjort utan att lägga märke till att där stod att han hade känt igen journalisterna.

Efter att ha tagit paus två gånger avbröt domaren processen och bestämde att man skulle meddela dom först på onsdagen, alltså i dag. Nu meddelas också att han beslutat att lägga ned ärendet i brist på bevis.

Källa: Vjasna 1, 2