Zjamtjuzjny äntligen fri

65-årige Michail Zjamtjuzjny, Belarus ende långvarige politiske fånge, frigavs i fredags efter sex och ett halvt år i fängelse. Fängelsetiden har präglats av otaliga disciplinstraff.

Zjamtjuzjny har en bakgrund som forskare och uppfinnare, men var tillsammans med Andrej Bandarenka drivande i organisationen Platforma som verkade för fångars rättigheter. Både Bandarenka och Zjamtjuzjny kom dock själva att hamna i fängelse – dels genom egen förskyllan och dels genom mer eller mindre belagda myndighetsprovokationer.

I Bandarenkas fall handlade det om en incident då han var berusad, och huvuvida myndigheterna hade ett finger med i spelet är inte klarlagt.

Zjamtjuzjny anklagades å sin sida för att ha försökt spionera på kriminalvården med otillåtna medel. Hela händelseförloppet hade ägt rum under säkerhetstjänsten KGB:s uppenbara kontroll och han erkändes efter fängelsedomen av inhemska människorättsorganisationer som politisk fånge.

Detta skedde i december 2015, efter att Lukasjenka några månader tidigare hade släppt de dåvarande politiska fångarna, låtit sig omväljas på presidentposten, och inlett ett närmande till EU. Erkännandet av Zjamtjuzjny som politisk fånge hindrade dock inte EU från att avskaffa de sanktioner man hade haft mot regimen.

Det senaste året, framförallt efter det senaste presidentvalet i augusti och de följande protesterna, har omkring tvåhundra personer erkänts som politiska fångar av de inhemska människorättsorganisationerna och EU har återigen börjat införa sanktioner mot regimen.

För både Zjamtjuzjny och Bandarenka kom tiden i fängelse (Bandarenka frigavs 2017) att präglas av disciplinstraff från fängelseförvaltningens sida, något som också uppfattats som uttryck för politisk förföljelse. För ett år sedan rapporterades dock Zjamtjuzjny ha gott hopp om en förbättrad situation under den återstående fängelsetiden.