Zjamtjuzjny överfölls i fängelset

Michail Zjamtjuzjny – av belarusiska människorättsförsvarare erkänd som politisk fånge – fortsätter att trakasseras av fängelseadministrationen. 24 januari överfölls han också av en maskerad man i fängelset.

Som iöst.nu tidigare rapporterat var Zjamtjuzny en av ledarna för organisationen Platforma, som försvarade fångars rättigheter. Sedan några år avtjänar han dock själv ett långvarigt fängelsestraff för att ha spionerat på kriminalvården. Han dömdes efter en brottsprovokation där han utlovats information om missförhållanden.

Vistelsen i olika fängelser har kantats av godtyckliga trakasserier och disciplinanmärkningar, så även i Fängelse nummer 9 i Horki dit han anlände i somras. Senast iöst.nu skrev om hans situation, i november, hade han hunnit få elva disciplinanmärkningar på den nya anstalten. Nu är antalet uppe i arton. Anmärkningarna åtföljs i regel av kortare eller längre vistelser i straffceller av olika stränghetsgrad.

Anmärkningarna har gång på gång delats ut med samma motivering: att Zjamtjuzjny vägrar låta sig inordnas i en av fängelset utsedd grupp intagna. Anledningen till att Zjamtjuzjny vägrar är att gruppen utgörs av lågstatusfångar, enligt ett informellt system som påminner om Indiens kastväsende med så kallade oberörbara.

Zjamtjuzjny och människorättsförsvarare ser strävan att göra honom oberörbar som ett sätt för fängelseadministrationen att skapa svåruthärdade villkor för honom.

Zjamtjuzjny har, hittills utan framgång, överklagat disciplinanmärkningarna både till kriminalvården och i domstol.

Nyligen erhöll han dock en disciplinanmärkning med annan motivering: att han inte städat sin cell ordentligt. Zjamtjuzjny tror att fängelseadministrationen nu byter taktik, och framöver tänker fortsätta straffa honom för påstådda försummelser gällande städning, klädsel och liknande.

24 januari inträffade också en annan händelse, som väckt människorättsförsvares oro. När Zjamtjuzjny vid ett besök på fängelsets sjukmottagning för ett ögonblick lämnats utan bevakning dök en man i solglasögon, svart mössa och svarta virkade handskar upp, grep Zjamtjuzhny om halsen och slog honom flera gånger i huvudet. Mannen sa att om han träffade på Zjamtjuzjny i fängelset skulle han slå honom sönder och samman. Zjamtjuzny har anmält händelsen till åklagarmyndigheten i Mahiljous län.

Källa: Vjasna