Zjamtjuzny åter i straffcell

Den politiske fången Michail Zjamtjuzjny är fortsatt föremål för återkommande disciplinstraff. Han avtjänar nu sin 27:e placering i straffcell sedan i somras, denna gång på två månader.

Liksom tidigare straffas Zjamtjuzjny för sin vägran att ingå i den fånggrupp han anvisas av fängelset.

Förut handlade det om att han inte ville ingå i en grupp lågstatusfångar. Det är ett arv från sovjettiden att fängelser präglas av ett informellt kastsystem – i praktiken också erkänt av fängelseadministrationen – där vissa fångar betraktas som oberörbara. Det har nu framkommit att gruppen i fråga inte bestod uteslutande av sådana fångar, utan att bara en del av dem var det. Dessa fick uppehålla sig i egna rum.

För närvarande vill dock fängelset placera Zjamtjuzjny i en annan grupp. Zjamtjuzjny uppger att fångarna där ofta hotar honom med våld och att han därför drar han sig undan – vilket ger honom nya disciplinstraff. En sådan indicent som ägde rum 3 april har han anmält till fängelset som nu sägs utreda händelsen.

Som tidigare rapporterats på iöst.nu överfölls Zjamtjuzjny i januari också av en okänd man i samband med ett besök på fängelsets sjukavdelning. Det är känt att postsovjetiska fängelser ibland använder våldsamma fångar för att hota eller misshandla andra intagna.

Hela tiden har han skriftligen motiverat sin vägran att ingå i de anvisade grupperna med att de inte är säkra för honom. Han har också begärt att få bli överförd till ett annat fängelse, först i en hänvändelse till fängelsemyndigheten och därefter till fängelsechefen, dock utan framgång.

Parallellt har han överklagat sina disciplinstraff i domstol, hittills även det utan framgång.

Kring årsskiftet drabbades Zjamtjuzjny flera gånger av matförgiftning och blev av sjukhusets sjukvårdsavdelning ordinerad en särskild diet. Nu har dock den medicinska dokumentationen kring förgiftningarna på något vis försvunnit och han vägras fortsatt specialdiet.

Michail Zjamtjuzny arbetade tidigare för just fångars rättigheter genom organisationen Platforma. Efter en brottsprovokation organiserad av säkerhetstjänsten KGB dömdes han till sex och ett halvt års fängelse för att ha spionerat på kriminalvården. Den förföljelse han utsatts för under fängelsetiden, med godtyckliga disciplinstraff, har bidragit till att han av inhemska människorättsförsvarare erkänts som politisk fånge.

I en resolution om människorättssituationen i förra veckan beskrev även EU-parlamentet Zjamtjuzjny som politisk fånge.

Källa: Vjasna