986 människor offer för konflikten i Norra Kaukasus 2013

800px-SharoargunDen oberoende nyhetssajten Kavkazskij Uzel presenterade i slutet på januari en granskning av antalet offer för konflikten i Norra Kaukasus under förra året. Sammanställningen visar att det sammanlagda antalet offer minskat något jämfört med år 2012, men att antalet civila som drabbats ökat.

Den sammanlagda siffran för såväl skadade som dödsoffer i hela regionen under 2013 uppgår till 986, alltså en sänkning från 2012 års 1225. Av dem utgör antalet civila som drabbats 249, en ökning från 212 år 2012 men en tydlig minskning från 585 år 2010 då Kavkazskij Uzel inledde sina sammanställningar.

– Den här statistiken visar på en övergripande tendens att antalet offer för den väpnade konflikten i Norra Kaukasus minskar om man räknar in hela observationstiden från 2010 till 2013, skriver Kavkazskij Uzel i sin presentation.

Dagestan är den överlägset mest våldsdrabbade republiken i Norra Kaukasus med 341 dödsoffer och 300 skadade, vilket kan jämföras med Kabardino-Balkarien som hamnar på plats två över mest våldsdrabbade med 92 döda och 31 skadade. Antalet dödade i Tjetjenien 2013 uppgår enligt Kavkazskij Uzel till 39 människor, och antalet skadade till 62. Kavkazskij Uzel reserverar sig dock för att siffran eventuellt inte stämmer då det enligt dem finns grava problem med tillgången till säker information från Tjetjenien.

Källa: Kavkazskij Uzel