Aktivist begärd utlämnad

INTERVJU. 2015 flydde Konstantin Golava – känd för sitt engagemang för HBTQ-personers rättigheter och för civil värnplikt – till Sverige från den ryska staden Togliatti. I går meddelade han på Facebook att Ryssland har begärt honom utlämnad.

Vet du vilka påstådda brott du begärs utlämnad för?

Jag vet inte exakt vilka konkreta fakta som det talas om i begäran från Ryssland. Den informationen ska jag få på ett möte med en företrädare för Migrationsverket och den svenska polisen. Nästa vecka får jag veta datum för mötet. Men jag hoppas att det handlar om samma fakta som anfördes mot mig som ”brott” i Ryssland för tre år sedan och som föranledde min flykt till Sverige.

För tre år sedan handlade det väl om påstått extremisiska publiceringar på internet? Vad var det för publiceringar?

Ja, för tre år sedan anklagades jag enligt paragraf 282 i Ryska federationens brottsbalk – ”extremism”. Jag meddelades att jag förekom som misstänkt i en brottsutredning grundad på mina publiceringar i det sociala mediet VKontakte. De här publiceringarna utgjorde enligt utredningen hets mot den sociala gruppen ”ryska medborgare i Ryssland”. Det handlade om en hel rad publiceringar från 2014. De flesta rörde kriget i östra Ukraina, annekteringen av Krim, eller förlöjligade helt enkelt Rysslands politik.

Har du fortsatt med din ryska aktivism härifrån på något vis?

Min aktivitet fortsätter bara i sociala medier som internetaktivism. Jag ger också gärna intervjuer till ryska oberoende journalister om mina erfarenheter av livet i Ryssland och om hur jag råkade ut för förföljelse.

Känner du till andra politiska aktivister som har begärts ulämnade till Ryssland?

Nej, sådana fall känner jag inte till.

Har du märkt av något annat intresse för dig från den ryska statens sida sedan du flydde till Sverige?

Efter min avresa, så sökte den ryska polisen efter mig där. De kom till mina vänner och bekanta och försökte hota mig genom dem. 2015 till exempel, så skrev en vän till mig från staden Toljatti där jag tidigare bodde att en polisman som intresserade sig för mig lät hälsa att ”om du inte får svenskt medborgarskap inom en månad så hittar vi dig själva”.

Hösten 2015 utfärdades en federal efterlysning på mig i Ryssland och min status ändrades från misstänkt till anklagad. Dessutom beslöt en domstol att häkta mig i min frånvaro i två månader för att jag inte infunnit mig till förhör. Det betyder att om jag dyker upp vid ryska gränsen så sätter de mig i häkte i två månader.

En annan vän till mig meddelade också att han hade sett efterlysningsaffischer i stan, med mitt fotografi och mina personuppgifter.