Allt fler i uniformsyrken

Var 57:e rysk medborgare tjänstgör i de så kallade ”kraftmyndigheterna” – det vill säga rättsvårdande myndigheter eller försvarsmakten. Det har exiloligarken Michail Chodorkovskijs publikation Projektet räknat ut.

Det totala antalet uppgår enligt Projektet till 2,6 miljoner – inom en befolkning på 145 miljoner – och det har sedan 2014 växt med en tiondel. Särskilt stor har tillväxten varit bland brottsutredare och åklagare. Sedan president Putin inledde sin förra mandatperiod 2012 har deras antal ökat med 23 respektive 25 procent. Försvarsmakten har också ökat kraftigt, med 19 procent.

Den är också störst inom sektorn i absoluta tal, med närmare åttahundratusen militärer. Fyra andra länders försvarsmakt är dock ännu större: Kinas, Indiens, USA:s och Nordkoreas. Men alla de länderna utom Nordkorea har också större befolkning än Ryssland. Om man räknar antalet militärer per capita ligger Ryssland tvåa efter Nordkorea.

Inrikesministeriet (polisen) och det relativt nybildade nationalgardet (som bröts ut ur Inrikesministeriet 2016) är dock tillsammans, med totalt över en miljon poliser och soldater, större än försvarsmakten.

Efter dessa två kommer kriminalvården eller, som det heter i Ryssland, Federala myndigheten för straffverkställighet. Landets fångar övervakas av totalt 211000 personer. Nästan lika många personer tjänstgör i säkerhetstjänsten FSB som även har hand om gränsbevakning.

Beräkningarna omfattar inte privata säkerhetsföretag eller statliga och privata bolags säkerhetsavdelningar. Med dem blir totalsiffran ännu högre.

Närmare en tredjedel av statsbudgeten går till kraftmyndigheterna. Säkerhetstjänsternas (i huvudsak FSB) post utgör en mindre del men har växt från 0,1 procent år 2013 till 7 procent.

Projektet rapporterar också att lönerna i samtliga kraftmyndigheter är två-tre gånger större än landets genomsnittslön.

Källa: Radio Svoboda