Allt större brister i rysk mötesfrihet

Foto: FIDH
Foto: FIDH

Människorättsläget i Ryssland har förvärrats avsevärt de senaste två åren. Särskilt hårt har mötesfriheten drabbats, skriver Amnesty International i en ny rapport. 

Sedan Vladimir Putin återtillträdde som president i maj 2012 har restriktionerna för att anordna sammankomster på offentliga platser skärpts, i strid mot Rysslands internatioella åtaganden om mänskliga rättigheter, skriver Amnesty i rapporten ”A right, not a crime. Violations of the right of freedom of assembly in Russia”.

Anti-Putindemonstrationen på Bolotnaja-torget den 6 maj 2012 är en vändpunkt när det gäller mötesfriheten i Ryssland. Gripandena i samband med demonstrationen blev början till ytterligare begränsningar i friheten att anordna demonstrationer. De åtal och domar mot fredliga demonstranter som deltog i protesten visar att de ryska myndigheterna är fast beslutna att motverka och slå ner alla protester mot regeringens politik.

Planerade demonstrationer, oavsett hur små de är, tillåts nästan aldrig av myndigheterna numera. Protestaktioner som godkänns förvisas till avlägsna platser utanför städernas centrum. Otillåtna demonstrationer skingras rutinmässigt, även om de är fredliga och har få deltagare. Demonstranterna grips sedan och åtalas. Under årets första månader greps flera hundra personer och straffades med skyhöga böter eller långa fängelsestraff för att de hade deltagit i otillåtna demonstrationer. Regeringsvänliga grupper har fritt kunnat organisera motdemonstrationer mot regimkritiker och i vissa fall tillåtits att trakassera och fysiskt angripa dem. Polisen har även använt sig av övervåld mot regeringskritiska demonstranter utan att straffas.

Offentliga sammankomster till stöd för regeringens politik, som ofta har anordnats av myndigheterna, tillåts däremot centralt där regimkritiker inte tillåts demonstrera.

Sedan mitten av 2012 har protestaktionerna gradvist minskat i hela Ryssland. I Moskva anordnades över 200 demonstrationer 2012. Under 2013 hade antalet minskat med hälften till omkring 100.

”Rätten till mötesfrihet har länge varit begränsad i Ryssland, men nu riskerar den att försvinna helt och hållet”, skriver Amnesty i rapporten.

 

Källa: Amnesty International