Terroråtal mot journalist närmar sig

Utredningen mot journalisten Svetlana Prokopjeva – som anklagas för att ha rättfärdigat terrorism – närmar sig ett avslut. I fredags presenterade utredarna sina anklagelser för henne.

Det var i oktober förra året som Prokopjeva, bosatt i Pskov, i en av sina radiokrönikor kommenterade ett uppmärksammat bombdåd i Archangelsk. Intill säkerhetstjänsten FSB:s kontor där hade en sjuttonårig yngling sprängt sig själv till döds och då skadat tre FSB-medarbetare.

Prokopjeva menade att en bakomliggande förklaring till händelsen var den auktoritära ryska staten:

”En ung medborgare, som från myndigheterna bara såg förbud och straff, kunde inte heller tänka ut något annat sätt att kommunicera”, menade hon i sin krönika. ”Grymhet föder grymhet. Den obarmhärtiga staten har till världen satt en medborgare som gjorde döden till sitt argument.”

Krönikan sändes av Moskvaekots redaktion i Pskov och publicerades även av nättidningen Pskov. Den ryska kommunikationsinspektionen, Roskomnadzor, anmälde den till domstol och beställde ett expertutlåtande från ett institut i Moskva där formuleringen ovan påstods stödja terrorism. I februari i år bötfälldes både radiostationen och nättidningen till motsvarande 22000 och 29000 kronor vardera.

Prokopjeva utsattes samtidigt för en husrannsakan, fick sin dator beslagtagen och förhördes. Utredningen har sedan dragit ut på tiden och fallet har bollats över från den ene utredaren till den andre. Prokopjeva trodde i början av sommaren att man avsiktligt förhalade alltihop för att så småningom kunna avsluta det hela i tysthet. En ny expertutredning hade också gjorts vars slutsatser då var okända för henne.

I fredags rapporterades dock att utredarna nu presenterat sina anklagelser för henne. Hon är belagd med yppandeförbud om deras konkreta innehåll, men liksom tidigare ska det röra andra delen av strafflagens paragraf 205. Denna handlar om att via massmedier uppmana till, rättfärdiga eller propagera för terrorism. Prokopjevas ord har tidigare ansetts rättfärdiga terrorism.

Hennes advokat tror att utredningen formellt kan komma att avslutas denna vecka. Ställs hon sedan inför rätta riskerar hon höga böter eller upp till sju års fängelse.

I en kommentar säger Prokopjeva:

– Det tycks mig som om de helt enkelt ignorerat alla bevis för min oskuld, som vi har lagt för dem under hela den här tiden. De har aldrig velat gå till botten med det, utan bara skrivit av lagparagrafen och sagt att det här har jag begått – propaganda för terrorism, erkänt terrorismens ideologi som riktig och i behov av stöd och godkännande. Som om jag verkligen var något slags jihad-ideolog!

I lagparagrafen tydliggörs att med rättfärdigande av terrorism menas just att man erkänner terrorismens ideologi som riktig och i behov av stöd och godkännande.

Källor: Radio Svoboda, consultant.ru