Besvärlig covid-situation

Den officiella dödligheten i covid-19 har de senaste veckorna legat på omkring tusen avlidna per dag. Vaccinationen går mycket trögt och nu lanseras återigen långtgående åtgärder mot pandemin i Ryssland.

Trots att Ryssland var först med att lansera ett vaccin förra vintern har endast 32 procent av befolkningen hittills blivit fullvaccinerade med två sprutor. Nära hälften säger i en färsk undersökning att de inte tänker vaccinera sig och de flesta övriga att de väntar till nästa år och ser hur de gör.

– Det är konstigt att välutbildade människor, människor med höga examina, inte vill bli vaccinerade, sa landets president Vladimir Putin i dag. Vi har bara två sätt att komma igenom det här: bli sjuk eller bli vaccinerad. Men det är bättre att bli vaccinerad.

Putin godkände i dag ett regeringsförslag om en arbetsfri vecka över hela landet från 30 oktober till 7 november, för att bromsa smittspridningen. Särskilt drabbade regioner kan förlänga perioden om de tycker att det behövs.

Lönerna ska fortsätta att betalas ut av arbetsgivarna. Som stöd ska mindre och medelstora företag få möjlighet till lån motsvarande en minimilön för varje medarbetare.

I Moskva utlyste borgmästaren Sergej Sobjanin i går ett återinförande av distansarbete, obligatorisk vaccinering för anställda i servicesektorn och obligatorisk hemmavistelse för äldre och kroniskt sjuka. De flesta andra regioner har liknande åtgärder på plats, liksom även krav på vaccinpass till inomhusinrättningar.

Moskva informerade i dag även företag om att en mer långtgående lockdown kommer att införas om smittspridningen inte går ned under de kommande åtta dagarna, parallellt med den arbetsfria veckan. Icke-nödvändiga butiker, restauranger, museer och parker ska i så fall stängas, och planerade medicinska operationer ska skjutas på framtiden. Äldre ska inte heller få åka gratis i kollektivtrafiken som de brukar.

Även om åtgärderna är långtgående är de inte lika drastiska som den hårdare lockdown som tillämpades under pandemins inledande månader våren 2020.

Den officiella ryska statistiken visar på över tvåhundratusen dödsfall i covid-19 sedan pandemin började. Siffrorna är dock inte heltäckande och överdödligheten under samma period tyder på att den verkliga siffran kan vara tre gånger högre.