Bloggare alltmer utsatta i Ryssland

Internet1Människorättsorganisationen Agora släppte i veckan sin årliga rapport över internetfriheten i Ryssland och resultatet visar på en tydlig försämring av läget under 2013. Antalet brottsmål mot bloggare har mer än fördubblats under året, från 103 år 2012 till 226 år 2013. Även administrativa åtgärder mot bloggare har fördubblats under året och de noterar även en ökning av fysiska attacker riktade mot aktiva bloggare.

– Vi måste tyvärr konstatera att situationen för internetfriheten i Ryssland kraftigt har försämrats det senaste året, säger rapportförfattarna i en kommentar till openinform.ru. Ryska myndigheter verkar ha satsat på att kontrollera innehållet på nätet, utan att för den skull lämna användarna utan uppsikt.

Agora har kritiserat staten för ökande brister i internetfriheten ända sedan Vladimir Putin åter svors in till presidentposten 2012. Som ett av de färskaste exemplen på hur ofriheten på nätet ökar kan nämnas den lag som tillåter blockering av sajter där det förekommer uppmaningar till extremism och reklam för otillåtna demonstrationer.

Källa: OpenInform