Brett upprop för Jurij Dmitrijev

Över tvåhundra författare, skådespelare, journalister, regissörer och politiker uttrycker i ett gemensamt upprop – publicerat i tidningen Novaja Gazeta – stöd för den pedofilianklagade minneshistorikern Jurij Dmitrijev.

I uppropet återges Dmitrijevs livsverk som ledande utforskare av Stalintidens massgravar i framförallt Karelen. Han har grundat minnesplatser i Sandarmoch och Krasnyj Bor samt på Solovetskiöarna i Vita havet, grävt ut massgravar och identifierat sjutusen av liken, och gett ut flera böcker om dem. Offren är inte bara ryssar utan tillhör 56 olika nationaliteter. Han har också hittat förteckningar med namn på totalt femtiofemtusen offer för repressionen.

För detta har han mottagit en rad priser. Vid den senaste årliga minnesceremonin i Sandarmoch i september deltog ambassadörer från tjugo olika EU-länder. Lokala myndigheter upphörde dock att medverka redan 2016, några månader innan Dmitrijev greps för att ha tagits pornografiska bilder på sin fosterdotter. Processerna mot Dmitrijev har därefter tolkats som ett sätt att undergräva det historiska minnet av Stalins repression.

”Oacceptabla och omänskliga metoder används”, skriver kulturpersonligheterna i sitt upprop. ”Dmitrijevs fosterdotter utsätts för påtryckningar, man manipulerar ett barns medvetande för att få fram vittnesmål mot en närstående person.”

I uppropet refereras också en pågående hatkampanj i statskontrollerade medier, däribland rikstevekanalerna, där man visar foton på flickan som uppenbarligen är läckta av utredarna. De som ligger bakom utredningen vill till varje pris driva den till ett framgångsrikt slut, menar undertecknarna, för att inte behöva erkänna att man redan från början fabricerat alla anklagelser.

”Mest skrämmande är att man för att uppnå dessa orättfärdiga mål förstör livet för ett barn, för vilket detta slags ”skydd” av hennes intressen har inneburit och innebär oläkbara själsliga trauman.”

Om Dmitrijevfallet har iöst.nu tidigare rapporterat flera gånger.

Han greps först i slutet av 2016, anklagad för att ha tagit pornografiska bilder av sin fosterdotter. Han förklarade bilderna – där flickan varit naken – med att de skulle dokumentera hennes hälsoutveckling för de sociala myndigheternas skull. På en informationsträff för fosterföräldrar hade han fått höra att man skulle göra så. Och efter ett tilfälle då dagispersonal fattat misstanke mot vad de trodde var blåmärken – men i själva verket var trycksvärta från ett grötomslag – hade han varit särskilt noga med att dokumentera flickans tillstånd.

Bland hundratals bilder valde utredarna ut några enstaka som de hävdade var pornografiska. Bortsett från nakenheten fanns det dock inget som kunde tolkas som sexuellt i dem. En psykiatrisk utvärdering fann också att Dmitrijev inte är pedofil.

Efter ett drygt år släpptes Dmitrijev ur häktet och några månader senare, i april 2018, friades han från de förnedrande anklagelserna i domstol. Samtidigt dömdes han för att ha innehaft ett gammalt gevär han hittat. Straffet motsvarade ungefär den tid han redan hade tillbringat i häkte.

Redan i juni underkändes dock den friande domen av Karelens Högsta domstol och Dmitrijev greps än en gång. Åklagaren hade nu fått stöd av flickans mormor som överklagat. Anklagelserna skärptes också till att handla om sexuella övergrepp.

Parallellt företogs nya utgrävningar som skulle visa att liken i Sandarmoch inte bara var Stalins offer utan också ryska krigsfångar som avrättats av Finland.

Bland de 204 undertecknarna av det senaste uppropet finns Nobelpristagaren Svetlana Aleksijevitj, regissören Andrej Zvjagintsev, och författaren Lev Rubinstein som förra veckan gästade Östgruppens Rysslandsdagar.

Källa: Novaja Gazeta