Brottsutredning mot ”oönskad”

I går genomförde polisen i Rostov-vid-Don och Kazan husrannsakningar mot aktivister ur rörelsen Öppna Ryssland. Mot en av rörelsens ledande företrädare pågår nu den första brottsutredningen enligt lagen om ”oönskade” utländska organisationer.

Lagen om ”oönskade” utländska och internationella organisationer infördes 2015. Till skillnad från den några år tidigare införda lagstiftningen om ”utländska agenter” så riktade den sig inte direkt mot inhemska ryska civilsamhällesorganisationer utan snarare mot deras utländska sponsorer. Hittills har den dock inte tillämpats lika aktivt.

Formellt sett står nu 15 organisationer med på en lista över ”oönskade”, men en del av dem är i praktiken delar av en och samma organisation. Framförallt är det amerikanska demokratistiftelser som drabbats samt även finansmannen och filantropen George Soros så kallade Open Society-organisationer.

Ett särfall utgörs av exiloligarken och tidigare fången Michail Chodorkovskijs Öppna Ryssland. Två britisk-registrerade sådana organisationer har förklarats oönskade, men i Ryssland finns även en rörelse med samma namn. I rättsliga sammanhang hävdar sig denna vara just en inhemsk organisation, inte utländsk.

Detta har inte räddat rörelsens aktivister från att ådömas ett stort antal administrativa bötesstraff för att ha brutit mot förbudet att verka för en önskad organisation. Och nu rapporteras även den första utredningen om brott mot lagen ha inletts mot en av rörelsens styrelsemedlemmar, Anastasija Sjevtjenko, bosatt i Rostov-vid-Don.

Enligt lagen om oönskade organisationer kan en brottsutredning inledas efter att någon ådömts två administrativa straff inom ett år, vilket Sjevtjenka har gjort. Straffskalan för brottet sträcker sig från böter till sex års fängelse. I går morse genomfördes också husrannsakningar mot flera andra aktivister i Rostov-vid-Don och Kazan.

I en möjligen besläktad händelse i Pskov placerades i fredags rörelsens lokala samordnare i Pskov, Lija Milusjkina, i husarrest. Hennes make Artiom, som leder oppositionspolitikern Aleksej Navalnyjs stab i Pskov, sattes i häkte. Polisen påstår sig ha hittat amfetamin hos makarna men dessa menar att poliserna själva hade lagt dit detta.

Källa: Radio Svoboda