Covid-19 på frammarsch i Moskva

Den ryska huvudstaden har öppnat två reservsjukhus för att hantera en andra våg av covid-19. Myndigheterna varnar för att sjukhusplatserna ändå kan ta slut om inte invånarna tar den sociala distanseringen på allvar.

Antalet nya konstaterade fall i hela landet fördubblades under september från fem till tio tusen om dagen, och närmade sig därmed rekordnivåerna från i maj. Särskilt snabb är spridningen i Moskva där den nu rapporteras ha passerat fyratusen nya konstaterade fall om dagen. En fjärdedel av dem är 65 år eller äldre. Lika många covidsjuka, ett tusental, är också inlagda på sjukhus i staden.

Skolelever har just getts ett två veckor långt extra lov. Äldre uppmanas att hålla sig hemma och från och med i övermorgon kommer de inte att som vanligt få åka gratis i kollektivtrafiken.

Tillfälliga sjukhus har de senaste veckan upprättats i utställningscentret Sokolniki och ishallen Krylatskoje. Ytterligare två kan kan snart komma att skapas i utställningscentret VDNCh och köpcentret Moskva.

Moskvas vice borgmästare med ansvar för socialfrågor Anastasia Rakova skyller den ökade spridningen på invånarnas beteende.

– Överallt ser vi ett totalt åsidosättande av av maskregeln, säger hon, en frånvaro av social distansering och ingen som helst villighet hos människor att begränsa sina sociala kontakter.

Hon varnar också för att sjukhusplatserna kan komma att ta slut.

– Just nu har vi de nödvändiga reserverna. Men låt oss vara ärliga, antalet bäddar är alltid begränsat. Och hur många vi än inrättar så tar de slut någon gång. I dag låter ni bli att bära mask, i morgon kan någon av era nära inte längre finnas kvar.

I Moskva är det obligatoriskt att bära mask och handskar i tunnelbanan och i affärer. Den som trots uppmaning vägrar ta på sig sådana kan få böta fyratusen rubel, vilket motsvarar cirka 450 kronor.