Ildar Dadins plågoande erkänner brott

Det fängelse i Karelen som för ett och ett halvt år sedan stod i världens blickfång – efter att den politiske fången Ildar Dadin anklagat det för tortyr – har nu avslöjats ägna sig åt utpressning mot intagna.

Det handlar om fängelse nummer 7 i staden Segezja, närmare trettio mil från Karelens huvudort Petrozavodsk. Medieuppgifter gör nu gällande att en vicechef vid anstalten, Anatolij Luist, sedan i november utreds för att ha missbrukat sin tjänsteställning. I april kom utredningen även att riktas även mot anstaltschefen Sergej Kossijev.

Till skillnad från Luist är Kossijev dock inte häktad.

Brottsutredningen gör gällande att de två avsiktligt tilldelat intagna tunga arbetsuppgifter och sedan tvingat av dem mutor för att underlätta deras tillvaro. De intagna ska ha avkrävts motsvarande tjugo-trettio tusen kronor.

Chefen Kossiev uppges ha erkänt brotten.

Till fängelset i Segezja anlände hösten 2016 den politiske aktivisten Ildar Dadin, den förste och hittills ende att dömas enligt paragrafpunkten 212.1 om upprepade förseelser mot demonstrationslagstiftningen. Lagstiftningen, som hade införts 2014, gjorde att enkla förseelser mot demonstrationsreglerna kunde leda till fleråriga fängelsestraff.

Dadin erkändes av Amnesty International som samvetsfånge.

Han slog snart larm om att fängelsepersonalen i Segezja misshandlade honom och hotade honom till livet. Uppgifterna väckte stort engagemang både inom och utom Ryssland. I fängelset överfölls Dadin av en medfånge, möjligen på personalens initiativ, och polisanmäldes av anstalten efter att ha försvarat sig själv.

En officiell utredning avfärdade Dadins uppgifter om tortyr. Han lyckades dock få den ryska konstitutionsdomstolen att ta upp paragraf 212 och dess tillämpning. Som en konsekvens av detta frigavs han och lagen håller nu på att ändras. Förra sommaren tilldelades han av en domstol i Moskva motsvarande 370000 kronor för att ha varit felaktigt fängslad.

Enligt Dadin deltog anstaltschefen Sergej Kossijev personligen i misshandeln av honom.

Källa: Radio Svoboda