Dadins plågoande fick fängelse

Den tidigare chefen för fängelse nummer 7 i Segezja i Karelen döms till två och ett halvt års fängelse, för att ha överträtt och missbrukat sina befogenheter. Hans vicechef döms till tre år för samma brott och för att dessutom ha tagit mutor.

Fängelse i Segezja blev internationellt uppmärksammat hösten 2016. Då slog den politiske fången Ildar Dadin larm om att personalen där misshandlade och hotade honom till livet.

Dadin var den förste att dömas till ett längre fängelsestraff för fredliga protester enligt ny och kritiserad lagstiftning. Han hade redan klassats som samvetsfånge av Amnesty International och hans uppgifter togs på stort allvar.

En officiell utredning gjord av kriminalvården avfärdade dock Dadins uppgifter om tortyr. Efter att fängelset av allt att döma hade hetsat en medfånge mot honom – och Dadin försvarat sig mot denne – anmäldes han också för överfall. Kriminalvården lät därefter Dadin försvinna i en månad då han transporterades mellan olika anstalter.

Samtidigt ledde trycket från omvärlden till att den nya lagstiftningen han hade dömts enligt omprövades av landets konstitutionsdomstol. Dadin friades och tilldelades motsvarande 370000 kronor för att ha varit felaktigt fängslad.

Även andra fångar anmälde att de hade utsatts för övergrepp i fängelse nummer 7. Förra våren blev det så känt att den nu dömde vicechefen, Anatolij Luist, sedan november 2017 var föremål för en polisutredning. I april 2018 kom utredningen att riktas även mot anstaltschefen Sergej Kossijev.

Kossijev uppgavs ha erkänt brott och satt till skillnad från Luist inte häktad. Han hade redan i slutet av 2017 lämnat sitt arbete – officiellt för att ta semester – och sedan inte återvänt. Enligt utredningen hade chefterna avsiktligt tilldelat fångarna tunga arbetsuppgifter och sedan tvingat av dem mutor för att underlätta deras tillvaro. De intagna skulle typiskt sett ha avkrävts motsvarande tjugo-trettio tusen kronor.

Domarna som avkunnats har inte föregåtts av någon vanlig rättegång eftersom båda de anklagade hade erkänt. Bevisningen har därför inte behövt redovisas inför allmänheten.

Enligt Dadin deltog anstaltschefen Sergej Kossijev personligen i misshandeln av honom.

Källa: Radio Svoboda