Danskt Jehovavittne inför rätta

Efter närmare ett år i häkte står den danske medborgaren Dennis Christensen inför rätta för att ha organiserat Jehovas vittnen i Orjol.

Som iöst.nu då rapporterade greps Christensen i maj förra året, då den ryska säkerhetstjänsten FSB slog till mot en gemensam bibelläsning i Orjol.

Gripandet föregicks av att landets Högsta domstol förklarat Jehovas vittnen vara en extremistisk organisation och förbjudit den. Som extremism betraktades exempelvis rörelsens avståndstagande från blodtransfusioner. Domstolsbeslutet innebar också att rörelsens egendom tas i beslag, vilket bestridits då denna enligt Jehovas vittnen själva tillhör rörelsens organisationer i andra länder, däribland Sverige.

Rörelsen uppgav sig tidigare ha 175000 anhängare i Ryssland. Christensen anklagas för att ha organiserat verksamheten i Orjollänet. Om han fälls för brott mot paragraf 282.2, ”organiserande av extremistisk organisations verksamhet”, sträcker sig straffskalan från böter till tio års fängelse.

Rättegången har pågått under flera dagar i april och gör nu en paus i två veckor för att sedan fortsätta. Christensens advokat har förklarat att han under den fortsatta processen tänker visa hur tvångsstängningen av en organisation inte får övertrumfa religionsfriheten.

Danmarks ambassad följer ärendet noga och har bistått Christensen med läkarkontakter under tiden i häktet. Sedan han greps har Christensen haft besvär med ryggsmärtor, matsmältningsproblem, en öroninfektion och tandvärk. Hans ryska hustru uppger att han aldrig tidigare varit så sjuklig.

Jehovas vittnen förföljdes i Sovjetunionen och erkändes senare som oskyldiga offer för repressionen. Under 2000-talet har man återigen drabbats av rättslig förföljelse på framförallt regional nivå, fram till Högsta domstolens beslut att förbjuda organisationen 2016.

Jehovas vittnen är impopulära i Ryssland, sannolikt på grund av sitt välkända dörrknackningsmissionerande. I en enkät förra sommaren tyckte 80 procent av de svarande att rörelsen borde vara förbjuden.

Maria Kravtjenko vid SOVA-centret – ett oberoende institut specialiserat på extremismfrågor – menar att Jehovas vittnen därför är en tacksam måltavla för myndigheterna. Som motiv till förföljelsen anger hon Rysk-ortodoxa kyrkans inflytande och säkerhetstjänsternas strävan efter kontroll, samt de senaste årens antivästliga våg.

– Eftersom de inte har så många utlänningar i Orjol betraktade lagens väktare sannolikt Christensen som den perfekta måltavlan för att visa att de vidtar antivästliga åtgärder.

Christensen är i dag 46 år och har bott i Ryssland sedan 2002. Ryska Memorial har erkänt honom som politisk fånge och Human Rights Watch har krävt hans frisläppande.

Den senaste månaden har ytterligare minst fyra jehovavittnen gripits och ett okänt antal har på sistone flytt utomlands. Enligt uppgift i Helsingin Sanomat har exempelvis dussintals sökt asyl i Finland.

Källor: Moscow Times 1, 2, Ryska Jehovas vittnen