Deripaska vill straffa sanktionsivrare

Mot bakgrund av det allt flitigare användandet av riktade sanktioner mot tjänstemän eller affärsmän från Ryssland och alla länder, vill oligarken Oleg Deripaska göra det brottsligt att medverka till sådana.

Det skriver han i det sociala mediet Telegram:

”Om man tänker efter noga, så är sanktioner ett verktyg i det verkliga moderna hybridkriget. Och inte på något vis bättre än bombningar av våra städer eller ett direkt anfall mot våra gränser. Till och med, förmodligen, till ännu större men för civilbefolkningen.

Och agerandet hos de medborgare som, direkt eller indirekt, provocerar fram de här sanktionerna mot ryska fysiska eller juridiska personer, vore det helt logiskt att kvalificera som Fosterlandsförräderi, med motsvarande straffrättsliga följder.

Förresten, det är hög tid att korrigera den ryska brottsbalkens avsnitt om detta.”

Deripaska är inte först med sådana tankar.

Redan 2018 lades ett lagförslag fram i parlamentet, statsduman, om att göra det brottsligt att medverka till eller att ens efterleva sanktioner riktade mot Ryssland. Mot detta invände dock Industri- och företagarförbundet i Ryssland såväl som det officiella Rådet för mänskliga rättigheter. Det förslaget har inte antagits.

Oleg Deripaska och tre företag han ägde blev själva måltavlor för riktade amerikanska sanktioner 2018. Efter att han åtminstone formellt lämnade ifrån sig kontrollen över företagen slapp de sanktionerna, men dessa har kvarstått mot honom personligen. Det finns också tvivel kring Deripaskas påstådda överlämnande av företagen i andra händer.