”Det är toppen på isberget”

INTERVJU. Grigorij Ochotin från nyhetssajten OVD-Info – känd för sin snabba rapportering om polistillslag mot demonstrationer – medverkar i nästa veckas Rysslandsdagar. Vi ställde några frågor till honom via chatt.

”OVD-Info, efter en förkortning som betyder polisstation, har som mål att dokumentera alla politiska gripanden. Varför behövs detta och är det svårt att göra i dagens Ryssland?”

”Det heter OVD-info därför att vi mycket riktigt började med övervakning av politiska gripanden, alltså bara ägnade oss åt människor som greps vid protestmöten. Numera håller vi på med all slags politisk repression men namnet fastnade.

Varför det behövs? För att repressionen i Ryssland pågår varje dag och för att vi – liksom de människor som råkar ut för den – verkligen inte gillar detta. Vi vill att ingen repression överhuvudtaget ska finnas. Men än så länge stärks den bara för varje år, både i sin omfattning och i sin hårdhet.

Vad ska man göra i den situationen? Allra minst måste man hjälpa de människor som hamnar under den här ångvälten. Och vårt grundkoncept är att information hjälper. Själva förekomsten av information om att någon är gripen är redan en hjälp. Till och med under auktoritära regimer är transparens ett mäktigt skyddsinstrument. Om massmedier skriver om en person ökar chansen att hans fall slutar någorlunda väl, åtminstone utan tortyr och misshandel.

Och dessutom – om vi ser vidare – så hjälper informationen en konkret människa, men i form av datasammanställningar och större mediepubliceringar så hjälper den också samhället i stort att bli medvetet om vad som pågår. Och därefter, att agera.

Ser vi ännu längre så är inga systemförändringar möjliga utan en exakt, faktisk förståelse av den nuvarande situationen, och för denna måste man samla och analysera information. Vilket vi också gör, även om vi inte själva vill utarbeta reformer på grundval av våra data, utan presentera informationen och sammanställningarna för övriga samhället – massmedier, forskare, aktivister – så att de kan förändra situationen till det bättre. I dag och i morgon.”

”OVD-Info föddes under de stora protesterna mot parlamentsvalet 2011 och presidentvalet som följde därefter. Vilka konjukturer har man sedan kunnat se i de politiska gripandena, under de senaste sju åren?”

”Att svara snabbt går inte. På sju år har mycket ändrats, först och främst lagstiftningen. Böterna för de som grips vid protester har höjts ordentligt, om det tidigare var mellan femhundra och tusen rubel så är det nu i genomsnitt femton-tjugo tusen rubel, och det förekommer trehundratusen.

Numera kan man även döma de gripna till arrest i upp till 30 dagar (och förut fanns överhuvudtaget inte så långa arreststraff i lagen). Man har också infört straffrättsligt ansvar med långa påföljder, gudskelov nästan utan att tillämpa den paragrafen – även om alla känner till fallet med Ildar Dadin, som sattes i fängelse för att att ha deltagit i några enmansprotester under loppet av ett år, och som torterades i fängelset. Den paragrafen är alltjämt ett ‘Damoklessvärd’ för aktivister.

Bolotnajafallet ägde också rum. Den våldsamma upplösningen av protesterna på Bolotnajatorget 2012, varefter ett trettiotal aktivister fick rejäla fängelsestraff för påstådda ‘masstörningar’. Och nu, med början 26 mars 2017, har denna praxis blivit norm. Efter i stort sett vart och ett av Navalnyjs protestmöten anklagas några deltagare för brott och sätts först i häkte och skickas sedan i fängelse på ett par år.

På så vis blir tyvärr, trots våra ansträngningar, situationen bara sämre.

Men det är viktig att kunna se andra sidan av den här tendensen. Repression är alltid en reaktion. Makthavarna inför ständigt nya restriktiva lagar och vi får allt fler politiska fångar. Allt oftare griper man människor vid protestmöten. Det blir allt svårare att få tillstånd för dem. Men folk går ändå ut och protesterar. Och, vad viktigare är, inte bara på gatan. Även civilsamhället i Ryssland har utvecklats mycket fort under alla de här åren. Aktiviteten märks på alla fronter, från välgörenhet och miljöskydd till människorättsförsvar, oberoende media och smalare politisk verksamhet.

Vad betyder det? Repressionen är ett försök att stoppa eller åtminstone bromsa den här tillväxten av samhälleligt medvetande och protest. Det är helt klart en ganska framgångsrik strategi från myndigheterna, men civilsamhället har ändå inte bara låtit bli att försvinna, trots ett enormt tryck – det blir starkare och mer envist och det hörs mer.”

”På sovjettiden fanns tidskriften Krönika över aktuella händelser, som liknade det ni gör. Har ni diskuterat er verksamhet med dissidenterna och redaktörerna från den tiden? Hur ser de på OVD-Info?”

”För sju år sedan skapades OVD-Info av två personer: min vän programmeraren Danja Bejlinson och en journalist – jag själv. Vi kände förstås väl till erfarenheten från Krönika över aktuella händelser, den gjordes av nära vänner till våra föräldrar. Men jag kan inte säga att vi lutade oss särskilt mot denna erfarenhet eller försökte kopiera det ena eller andra tillvägagångssättet.

Allt är mycket enklare – själva materialet (den politiska repressionen) och de uppgifter som vi ställde framför oss, leder vare sig man vill det eller inte till det arbetssätt som Krönikans redaktörer anammade. Det är maximal frånvaro av emotionalitet, faktabaserad journalistik, ändlös faktakontroll, och uppmärksamhet gentemot varje konkret persons öde.

I allt övrigt är OVD-Info ganska långt ifrån Krönikan. Och det handlar inte om att vi är en onlinepublikation och Krönikan var pappers-samizdat. Vi lever tack och lov i principiellt olika samhällen. Vi kan verka öppet, vi kan samverka med enorma samhällskikt, vi kan ge – och ger – juridisk hjälp till huvudpersonerna i våra publiceringar. Och slutligen var Krönikans skapare och redaktörer dissidenter. Och det är inte vi. Vi är inga hjältar, vi är professionella, vi arbetar varje dag och vi tar helg (om än inte alltid) och går på semester och får till och med lön. Och även om vi inte kan känna oss helt trygga så är riskerna inte på samma nivå och det moraliska valet inte detsamma som för Krönikans skapare.

Självklart har vi kontakt med Krönikans redaktörer, vi tycker om och värdesätter dem mycket. Såvitt jag kan bedöma är det ömsesidigt. Historisk kontinuitet är en mycket viktig sak, om vi talar om att bygga institutioner har vi något att luta oss emot. Men i ordets direkta betydelse är vi inte arvtagare till Krönika över aktuella händelser.”

”Ryssland är ett stort land. Finns det svarta hål, där varken ni eller någon annan vet vilka politiska gripanden och rättegångar som kan försiggå?”

”Vi vet inte mycket om vad som egentligen försiggår i Norra Kaukasien. Det är mycket svårt att veta vad som pågår på Krim. Även om det inte är Ryssland så försöker vi på ukrainska människorättsförsvarares begäran att bevaka situationen, eftersom rysk lag tillämpas och det ryska rättsväsendet är verksamt där. Och på det hela taget är det vi skriver om bara en liten del av den politiska repressionen, det är toppen på isberget.”

 

Rysslandsdagarna pågår 6-8 november i Stockholm. Programmet finner du här.