Dmitrijev dras åter inför rätta

Den friande domen om barnpornografibrott mot Jurij Dmitrijev upphävdes i förra veckan av Karelens högsta domstol. Han riskerar nu återigen ett långt fängelsestraff, i vad som allmänt uppfattas som en politisk skådeprocess med fabricerade anklagelser.

Bakom rättens beslut ligger enligt Dmitrijevs advokat ett psykologutlåtande där nya omständigheter anförs. Så sent som i februari genomgick dock Dmitrijev en psykiatrisk utvärdering där han konstaterades vara mentalt frisk och inte pedofil.

I början av april friades Jurij Dmitrijev, känd minneshistoriker och tidigare ledare för organisationen Memorials avdelning i Karelen, av stadsdomstolen i Petrozavodsk från anklagelser om barnpornografibrott.

Det var 16 månader tidigare, i december 2016, som han hade häktats anklagad för att ha tagit pornografiska bilder av sin fosterdotter. I sin dator hade han hundratals bilder på flickan. Från Centret för sociokulturell expertis i Moskva fick utredarna ett expertutlåtande om att några av bilderna där flickan var naken skulle betraktas som pornografiska.

Men centret hade tidigare levererat tveksamma utlåtanden – i politiskt laddade processor mot Pussy Riot och Jehovas vittnen – och misstroddes därför av de som trodde på Dmitrijevs oskuld. Hans advokater drev igenom en andra undersökning där det bedömdes att bilderna inte alls var pornografiska.

Dmitrijevs egen förklaring var att bilderna hade tagits för att dokumentera flickans hälsoutveckling, för att kunna försäkra socialtjänsten om att hon inte for illa i sitt fosterhem. I en kurs för blivande fosterföräldrar hade han lärt sig att det var bra att göra så.

Vid ett tillfälle hade dagispersonal också anmärkt på förmodade blåmärken hos flickan. I själva verket var det trycksvärta från ett värmande grötomslag invirat i tidningspapper. Händelsen motiverade Dmitrijev att fortsätta med fotograferandet.

Dmitrijev har erhållit brett stöd från människorättsförsvare, oppositionella och intellektuella. De av allt att döma ogrundade anklagelserna har framstått som politiskt motiverade. Dmitrijev har under årtionden haft en ledande roll i att kartlägga Stalintidens massavrättningar i Karelen, genom att egenhändigt leta reda på och gräva ut massgravar och dokumentera fynden.

Vid den största av fyndplatserna, Sandarmoh, har tidigare officiella cermonier hållits men några månader innan anklagelserna mot Dmitrijev fördes fram nekade myndigheterna plötsligt att delta i dem. Samtidigt lanserades alternativa teorier om att de uppgrävda kvarlevorna inte var offer för den sovjetiska säkerhetstjänsten, utan sovjetiska soldater som avrättats av finska styrkor under kriget.

Under brottsutredningen tillbringade Dmitrijev över ett år i häkte. Den friande domen välkomnades som en god nyhet och sågs som ett kvitto på att anklagelserna mot honom hade saknat substans.

Samtidigt befanns han skyldig till vapenbrott – vilket ska ha handlat om en icke-fungerande gammal bössa han hittat i skogen. Det utmätta straffet för vapenbrottet motsvarade dock inte mycket mer än den tid Dmitrijev redan hade tillbringat i häkte. Hans advokat överklagade vapenbrottsdomen. I sitt ställningstagande i förra veckan gick Karelens högsta domstol, i den delen, på advokatens linje och upphävde domen.

Den friande domen om barnpornografibrott, inkluderande sexuella övergrepp, som också hävdes hade överklagats av åklagaren som tidigare hade yrkat på nio års fängelse för Dmitrijev – och även av en släkting till fosterdottern.

Källor: TV Dozjd, Radio Svoboda