Elon Musk avråds från affär

Köp inte nickel, koppar och annat från företaget Nornickel – den uppmaningen riktas nu till den världskände elbilstillverkaren Elon Musk och hans företag Tesla.

Det är en paraplyorganisation för ursprungsfolk i Rysslands mer perifera delar – norr, Sibirien och fjärran östern – som riktar uppmaningen i ett öppet brev till Musk. Organisationen, Aborigen Forum, skriver att Elon Musk inte bör göra affärer med Nornickel innan företaget låter göra en oberoende utredning av miljöskadorna från brytningen av nickel och andra metaller på Tajmyrhalvön och i Murmansklänet.

Utredningen bör också omfatta det pågående oljeutsläppet i Norilsk, som enligt brevskrivarna är det största i Arktis sedan fartyget Exxon Valdez gick på grund i Alaska 1989.

Brevskrivarna vill också att Nornickel kompenserar drabbade ursprungsfolk för skador som deras traditionella livsföring åsamkats, att det upprättar en plan för att rehabilitera förgiftade landytor, och att företaget börjar respektera FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter och konsulterar dessa i sin verksamhet.

Först då bör Elon Musk och hans företag Tesla överväga att göra affärer med Nornickel, tycker brevskrivarna.

Bagrunden till brevet, skriver de i det, är medierapporter om att Musk är beredd att erbjuda ”enorma” långtidskontrakt åt företag som kan täcka Teslas behov av nickel. Nornickel är en av världens ledande nickelproducenter men enligt brevskrivarna också en ledande miljöförstörare. Detta drabbar en rad ryska ursprungsfolk som försöker vidmakthålla sin traditionella livsföring med renskötsel, jakt och fiske.