EU kräver Titijevs frigivande

Fängelsedomen mot Ojub Titijev möts av skarpa protester från omvärlden. Tidigare har Ryssland ignorerat dessa.

I går måndag dömdes den tjetjenske människorättsförsvaren Ojub Titijev av en domstol i staden Sjali till fyra år i lågsäkerhetsfängelse för narkotikainnehav, ett brott han allmänt tros vara oskyldig till. Redan på kvällen utfärdade också EU:s utrikestjänst ett krav på Titijevs frisläppande och underkände bevisen mot honom som ”beskrivna i en OSSE-rapport som uppenbart fabricerade”.

”Vi tror att dömandet av Ojub Titijev är direkt förbundet till hans människorättsarbete för Memorial, en organisation som utsatts för pågående hot och trakasserier i Norra Kaukasien och på andra håll. Vi tror också att herr Titijev inte har fått en rättvis rättegång. Dömandet av honom är fortsättningen på en trend av arresteringar, attacker och diskreditering av människorättsförsvarare och journalister som arbetar i denna region i Ryska Federationen. Herr Titijevs företrädare som chef för Memorial i Tjetjenien, Fru Natalja Estemirova, dödades 2009 och nästan tio år senare har inte en enda person ställts inför rätta för det brottet.”

EU påminner om Rysslands åtaganden på människorättsområdet, som går tillbaka till Sovjetunionens undertecknande av Helsingforsavtalet 1975:

”Europeiska unionen förväntar sig att herr Titijev friges omedelbart och villkorslöst. Ryska Federationen har fritt förbundit sig, först i Helsingfors 1975 och senare i Köpenhamn 1990, att garantera ‘rätten för var och en, individuellt eller i förening med andra, att fritt söka, mottaga och delge åsiker och information om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inklusive rättigheterna att sprida och publicera sådana åsikter och information’. Vi förväntar oss att dessa åtaganden följs.”

Även Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Dunja Mijatovic, uttalade i går sin bestörtning över domen mot Titijev som ”är känd för sitt modiga och viktiga människorättsarbete i regionen under många år”.

Mijatovic skriver att hon redan i juli förra året påtalade för den ryske riksåklagaren Jurij Tjajka att Rysslands officiella människorättsråd konstaterat många brister i utredningen, och frågade vad åklagarmyndigheterna tänkte vidta för åtgärder med anledning av detta. Hon ska också ha krävt Titijevs frisläppande.

Något svar har Mijatovic ännu inte fått men hon tänker nu kontakta Tjajka igen.

Källor: EU, Europarådet