Europadomstol underkänner lag

Den ryska lagen mot ”homopropaganda” är diskriminerande, meddelar Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Ryssland åläggs att kompensera tre dömda med totalt 49000 euro.

Det var 2013 som Ryssland förbjöd ”propaganda för icke-traditionella sexuella relationer bland minderåriga”. Straffet är böter på upp till femtusen rubel (800 kronor) eller hundratusen rubel (17000 kronor) om ”propagandan” äger rum på internet.

Under åren 2014-16 bötfälldes inte mer än 14 personer för att ha brutit mot lagen. Den har ändå kommit att få ett stort symbolvärde, både i ett Ryssland som uttryckligen vill ta avstånd från europeisk tolerans och för människorättsförsvarare och andra som oroas av en växande chauvinism i Ryssland.

Hetsen mot sexuella minoriteter har på sistone tagit sig extrema uttryck i delrepubliken Tjetjenien varifrån det rapporterats om hemliga fängelser och mord.

Redan tidigare tillämpades bestämmelser liknande den nuvarande federala lagen på regional nivå i delar av landet. De tre personer som nu fått rätt i Europadomstolen bötfälldes redan under perioden 2009-2012 i Sankt Petersburg och i Rjazan.

I sin anmälan till Europadomstolen menade de tre – HBTQ-aktivisterna Nikolaj Bajev och Aleksej Kiseljov samt rörelsen GayRussias grundare Nikolaj Aleksejev – att domarna mot dem kränker deras yttrandefrihet.

Domstolen instämmer i detta och finner även lagen diskriminerande. Den ålägger nu Ryssland att kompensera dem med totalt 49000 rubel (en halv miljon kronor) samt att ersätta deras rättegångskostnader.

Källa: Radio Svoboda