Fängelse för oförvägen Navalnyj

Två år och åtta månaders fängelse fick Aleksej Navalnyj under gårdagens process i Moskvas stadsdomstol. Under sin egen plädering skyllde han alltihop på Putins feghet.

Mängder av poliser hade posterats i området kring domstolen redan från tidig morgon, berättar Meduza i ett reportage.

Förhandlingen inleddes framåt lunch, hölls i en stor rättegångssal och bevistades av ett hundratal journalister och av diplomater från västländerna. På plats i första rad var även Navalnyjs hustru Julia med vilken han utväxlade leenden och hjärt-gester. Åtminstone inledningsvis var Navalnyj vid tillsynes mycket gott mod.

Under själva förhandlingen redogjorde en ung tjänsteman i kriminalvården, enligt Meduza, med osäker röst för myndighetens anklagelser mot oppositionsledaren. Enligt tjänstemannen hade Navalnyj under 2020 sju gånger försummat sin anmälningsplikt hos myndigheten. Denna plikt springer ur det villkorliga straff Navalnyj dömdes till för fyra år sedan.

Under de vidare meningsutbytena framgick att sex av tillfällena handlade om tiden före novitjokförgiftningen av Navalnyj i augusti och hans följande evakuering till Tyskland. Det sjunde tillfället torde alltså handla om den kallelse som blev offentlig i slutet av december – bara några dagar innan straffprövotiden skulle löpa ut – då Navalnyj alltjämt befann sig i Berlin.

Kriminalvårdens representant och Navalnyjs advokater var inte överens om huruvida myndigheten gjort vad den kunnat för att dessförinnan kontakta Navalnyj, eller om han själv hade gjort vad som kunde förväntas för att få slippa undan anmälningsplikten.

Myndigheten menade att Navalnyj efter att ha blivit utskriven från Charitésjukhuset 24 september höll sig undan utan giltigt skäl. Advokaterna invände att man i november skickade ett intyg från de tyska läkarna om att Navalnyj tills vidare behövde fortsatt behandling. 15 januari ska man ha fått ett nytt intyg från läkarna som kriminalvården hade kunnat få ta del av, sa advokaterna, om man inte hade låtit gripa Navalnyj vid hans ankomst till Moskva två dagar senare.

Navalnyj sa i en egen plädering att den ursprungliga domen mot honom var ogiltig eftersom den befunnits sådan av Europadomstolen för mänskliga rättigheter (den fastslogs dock därefter en andra gång av rysk domstol). Han menade också att hela den pågående processen bottnade i Putins feghet och ilska över att Navalnyj hade överlevt förgiftningsförsöket i augusti.

Angående de uteblivna anmälningsbesöken klargjorde han att han i flera år två gånger i månaden, fram till i somras, hade infunnit sig på torsdagar. När myndigheten velat att han i stället skulle komma på måndagar hade han dock fortsatt att komma på torsdagar, eftersom han var upptagen på måndagar.

– Bekräftar ni att ni varje gång efter att ha uteblivit, frågade åklagaren, officiellt varnades om att den villkorliga domen kunde ersättas av en reell?

– Jag bekräftar att det här fabricerade fallet användes för att hindra min politiska verksamhet, svarade Navalnyj.

Halvnio på kvällen meddelade domaren att Navalnyj nu ska avtjäna två år och åtta månader av den tre-och-ett-halvt-åriga domen i fängelse. Han får räkna av tid från en tidigare husarrest.

Under protester mot rätteången greps omkring trehundra människor redan under dagen i området kring domstolen. På kvällen följde större protester i framförallt Moskva men även Sankt Petersburg där gripandena fortsatte och till slut övergick tusen personer. Många av gripandena blev hårdhänta och åtföljdes av batongslag från polisens sida.