Fängelseaktivist flydde utomlands

Chefen för Rysslands kanske mest kända organisation för fångar rättigheter, Rus Sidjasjtjaja, håller sig utomlands. Anledningen är brottsanklagelser från det ryska fängelsesystemet.

Det var i mars som vicechefen för den ryska kriminalvården, Anatolij Rudyj, angav Rus Sidjasjtjaja för att ha förskingrat ett bidrag avsett för en utbildningssatsning inom fängelserna. Pengarna har beskrivits som skattemedel men tycks egentligen härröra från Världsbanken. De har dock hanterats av en statlig fond knuten till det ryska finansministeriet.

Pengarna var avsedda för ett projekt som gick ut på lära fångar, deras anhöriga och även fängelsepersonal att använda banktjänster. Totalt ska bidraget ha uppgått till närmare tvåhundratusen dollar. För denna summa skulle Rus Sidjasjtjaja bland annat hålla föreläsningar på fängelserna och trycka broschyrer. Kriminalvårdens Anatolij Rudyj hävdar dock att man i stället för utlovade 4300 broschyrer bara har tryckt upp 723, och att inga föreläsningar överhuvudtaget har hållits.

I juni genomfördes en husrannsakan mot Rus Sidjasjtjajas kontor.

En efterföljande process i domstol ska dock ha gett Rus Sidjasjtjaja rätt. Organisationens chef Olga Romanova säger att man i rapporteringen av projektet i själva verket har redovisat mer verksamhet än överenskommet – 92 föreläsningar i stället för 30, 157 internetkonsultationer i stället för 80, 32 informationssamtal med fångars familjer i stället för 30 – och att skiljedomstolen godtagit dessa uppgifter som fakta. Hur det står till med antalet broschyrer har inte framkommit.

Rus Sidjasjtjaja har nu stämt kriminalvården för förtal. Stämningsansökan ska tas upp i domstol 6 december.

Olga Romanova, som tillbringade sommaren på utlandssemester i Italien och Frankrike, har nu dröjt sig kvar i Tyskland där hon ska ha fått jobb på en icke namngiven tysk stiftelse. Tills vidare vågar hon inte återvända på grund av konflikten med kriminalvården. Hon menar att denna bottnar i Rus Sidjasjtjajas mångåriga arbete mot missförhållanden och korruption inom det ryska fängelsesystemet.

Källor: Mediazona, RBK