Färre brottsutredningar om extremism

Antalet brottsutredningar om extremism har minskat kraftigt. Detta efter att Rysslands kritiserade extremistlag ändrats, och förstagångsbrott i stället blivit en administrativ förseelse.

Under årets första tre månader var antalet nya brottsutredningar om brott mot paragraf 282 – som täcker extremistbrott i Ryssland – inte större än nio. Motsvarande siffra ett år tidigare var 223.

Detta enligt inrikesminister Vladimir Kolokoltsev, i en intervju med nyhetsbyrån Interfax.

Minskningen är resultatet av en lagändring som antogs inför årsskiftet. Den innebar att förstagångsförbrytelser liknande den svenska lagen om hets mot folkgrupp skulle betraktas som en administrativ förseelse, med böter eller kortare arreststraff som påföljd, och inte ett brott som kan ge fängelse.

Initiativet till lagändringen kom från president Vladimir Putin. Bakgrunden var att antalet domar för extremismbrott sedan 2011 hade fyrdubblats, en utveckling som kritiserats av människorättsförsvarare. Uppenbart omotiverade fängslanden, och på bisarra grunder utfärdade bötes- och arreststraff, hade länge varit vanligt förekommande. Särskilt uppmärksammade har fall varit där människor straffats för att de delat inlägg i sociala medier.

Exempelvis har delning av karikatyrbilder på nazister bestraffats för att man ser en hakkorsflagga på dem.

Redan i slutet av 2016 utfärdade Högsta domstolen en instruktion till landets domstolar som gick ut på att de måste väga in omständigheterna i sin helhet när de fattar beslut i extremismmål. Den instruktionen tycktes dock inte ha någon större effekt.

I september förra året utfärdade Högsta domstolen ännu en instruktion. Den ställde upp tydligare kriterier för vad som utgör ett extremismbrott på internet. Domstolarna skulle nu bedöma avsikten i handlingen och hur samhällsfarlig den egentligen är, Detta skulle benas ut i form, innehåll, kontext, författarens person, dennes kommentarer, huruvida det är ett eget inlägg eller en delning, hur hela dennes internetsida ser ut, samt huruvida han eller hon har försökt nå en större publik.

Huruvida antalet administrativa fällningar i stället ökar efter den senaste lagändringen är än så länge oklart.

Källa: Radio Svoboda