”Fejknyheter” om krigsmakt kriminaliseras

I ett försök att ytterligare kontrollera informationslandskapet i Ryssland beslöt den ryska statsduman i går att förbjuda spridande av ”medvetet falsk information om de ryska väpnade styrkornas verksamhet” och ”diskreditering av användandet av ryska styrkor”.

Lagändringarna infördes rekordsnabbt genom att man utnyttjade gamla lagförslag som redan börjat behandlas i statsduman. Det ena var ett straffrättsligt förslag från 2018 som ska göra det brottsligt att medverka i utländska sanktioner mot Ryssland. Det andra var ett administrativ lagändringsförslag om befattande med andras olagligt tillskansade egendom.

Kriminaliserandet tar formen av ett tredje stycke i den ryska strafflagstiftningens paragraf 207. De första två styckena infördes 2020 och handlar om spridande av fejknyheter om coronaviruset och kampen mot detta. Under ett och ett halvt år sedan den lagen infördes har åtta personer dömts för brott mot den.

Straffskalan sträcker sig från böter till 15 års fängelse.

När det gäller ”diskreditering” kommer det att beivras dels genom ett nytt tredje stycke i den administrativa lagstiftningens paragraf 20 och dels genom ett nytt tredje stycke i strafflagstiftningens paragraf 280. Påföljderna sträcker sig från böter till fem års fängelse.

Den ryska kommunikationsinspektionen Roskomnadzor har ålagt landets massmedier att bara förlita sig på officiell information om den ryska militärens agerande i Ukraina, och förbjudit dem att kalla invasionen för ett ”krig”. Den ska i stället kallas ”militär specialoperation”. Flera ledande kritiska medier har också blockerats på grund av sin rapportering. Det liberala flaggskeppet Echo Moskvy (”Moskvaekot”) som funnits sedan 1990 har meddelat att man lägger ned verksamheten efter att ha blockerats.